course-details-portlet

TMA4268 - Statistisk læring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer G

Faglig innhold

Statistisk læring, multippel lineær regresjon, klassifikasjon, resamplingmetoder, modellseleksjon/regularisering, ikke-linearitet, trebaserte metoder, nevrale nettverk

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kjenner godt til de mest populære statistiske modeller og metoder som benyttes i prediksjon i vitenskap og teknologi, dette inkluderer spesielt regresjons- og klassifikasjonsmodeller.

2. Ferdigheter. Studenten kan, for et eksisterende datasett, velge en egnet statistisk modell og metode, og utføre statistiske analyser ved hjelp av statistisk programvare. Studenten kan presentere, interpretere og formidle resultatene fra de statistiske analysene, og vet hvilke konklusjoner som kan trekkes fra analysene, og hva er forbehold.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og obligatoriske arbeider (prosjekt). Vurderingen er en avsluttende skriftlig eksamen (100%), mens to prosjekter må fullføres som obligatoriske aktiviteter, der minst 60% av poengene må oppnås for å bli tillatt til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen kan eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen er i august.

Kursmateriell

Kursmateriellet vil bli kommunisert ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BBAN4001 7.5 HØST 2020
TIØ4557 2.0 HØST 2023
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU