course-details-portlet

TMA4215 - Numerisk matematikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 1 10/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer C
Prosjekt 2 20/100

Faglig innhold

Feilanalyse. Approksimasjon av funksjoner. Numerisk kvadratur. Numerisk lineær algebra. Numerisk løsning av ikke-lineære ligninger. Numerisk løsning av ordinære differensialligninger.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kunnskap om grunnleggende numeriske metoder for approksimasjon av funksjoner, numerisk kvadratur, numerisk løsning av ordinære differensialligninger og numerisk løsning av lineære og ikke-lineære ligninger. Studenten behersker feilanalyse av numeriske metoder, og forstår begrepene stabilitet og konvergens. 2. Ferdigheter. Studenten behersker grunnleggende teknikker for å analysere et stort utvalg numeriske algoritmer. Studenten er i stand til å implementere algoritmene i et valgt programmeringsspråk, sette opp numeriske eksperimenter og tolke resultatene. Studenten har etablert gode rutiner for kvalitetssikring av implementerte algoritmer. 3. Generell kompetanse. Studenten kan beskrive valgt vitenskapelig metode og kommunisere sine funn i en skriftlig rapport i et presist vitenskapelig språk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjekt og øvinger. Øvingene vil kreve bruk av datamaskin. Forelesningene holdes på engelsk dersom emnet følges av studenter som ikke behersker et skandinavisk språk. Studentens besvarelser kan være på norsk eller engelsk

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom kurset foreleses på engelsk kan eksamen bli gitt kun på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5048 7.5
MA2501 7.5 VÅR 2006
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 C 15.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 68
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 7
SL425 Sluppenvegen 14 4
Høst ORD Prosjekt 1 10/100

Innlevering
29.11.2022

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Prosjekt 2 20/100

Innlevering
29.11.2022

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU