course-details-portlet

TMA4190 - Introduksjon til topologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet introduserer studentene for topologi. Første del av emnet består av grunnleggende begreper i generell topologi (for eksempel topologiske rom, kontinuerlige avbildninger, metriske rom, konstruksjoner av topologiske rom, kompakthet, sammenhengende rom). Andre del består av en innføring i algebraisk topologi slik som homotopi, fundamentalgruppen og overdekningsrom.

Læringsutbytte

  1. Kunnskap. Studenten kjenner grunnleggende begreper og metoder i topologi.
  2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap i grunnleggende topologi til å formulere og løse problemer av en topologisk natur i matematikk og i andre fagområder der topologiske problemstillinger oppstår.

Mer om vurdering

Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan bli omgjort til muntlig eksamen. Utsatt eksamen er i august.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5034 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU