course-details-portlet

TMA4180 - Optimering I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Første og andre ordens nødvendige og tilstrekkelige (Karush-Kuhn-Tucker) optimalitetsbetingelser for ubegrensede og begrensede optimeringsproblemer i endelig-dimensjonale vektorrom. Grunnleggende konveksanalyse og Lagranges dualitetsteori og deres anvendelser for optimeringsproblemer og algoritmer. Oversikt over moderne optimeringsteknikker og algoritmer for glatte problemer (inklusive line-search/trust-region, kvasi-Newton, indre punkt og aktive sett metoder, SQP og augmented Lagrangian teknikker). Grunnleggende metoder for derivat-fri og ikke-glatte optimeringsproblem.

Læringsutbytte

Studenten som møter læringsmålene for kurset skal kunne:
(i) vurdere eksistens og entydighet av løsninger til et gitt optimeringsproblem;
(ii) validere konveksitet av funksjoner, sett, og optimeringsproblemer;
(iii) utlede nødvendige og tilstrekkelige optimalitetsbetingelser for et gitt optimeringsproblem;
(iv) løse små optimeringsproblemer analytisk;
(v) forklare de underliggende prinsipper og begrensninger av moderne teknikker og algoritmer for optimering;
(vi) anslå konvergenshastigheten og kompleksitetskrav i ulike optimeringsalgoritmer;
(vii) implementere optimeringsalgoritmer på en datamaskin;
(viii) bruke optimeringsalgoritmer for å løse modellproblemer i ingeniør- og realfag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og semesteroppgave. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (70%) og semesteroppgave (30%). Sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Forelesningene holdes på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet. Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5030 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2017

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Markus Grasmair

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 27.05.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 70/100 11.08.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU