course-details-portlet

TMA4180 - Optimering 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer C
Mappe 30/100

Faglig innhold

Første og andre ordens nødvendige og tilstrekkelige (Karush-Kuhn-Tucker) optimalitetsbetingelser for ubegrensede og begrensede optimeringsproblemer i endelig-dimensjonale vektorrom. Grunnleggende konveksanalyse og Lagranges dualitetsteori og deres anvendelser for optimeringsproblemer og algoritmer. Oversikt over moderne optimeringsteknikker og algoritmer for glatte problemer (inklusive linjesøk/trust-region, kvasi-Newton, indre punkt og aktive sett metoder, SQP). Grunnleggende metoder for derivat-fri og ikke-glatte optimeringsproblem. Introduksjon til vektoroptimering.

Læringsutbytte

Studenten som møter læringsmålene for kurset skal kunne:

 1. vurdere eksistens og entydighet av løsninger til et gitt optimeringsproblem;
 2. validere konveksitet av funksjoner, sett, og optimeringsproblemer;
 3. utlede nødvendige og tilstrekkelige optimalitetsbetingelser for et gitt optimeringsproblem;
 4. løse små optimeringsproblemer analytisk;
 5. forklare de underliggende prinsipper og begrensninger av moderne teknikker og algoritmer for optimering;
 6. anslå konvergenshastigheten og kompleksitetskrav i ulike optimeringsalgoritmer;
 7. implementere optimeringsalgoritmer på en datamaskin;
 8. bruke optimeringsalgoritmer for å løse modellproblemer i ingeniør- og realfag.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjekt. I sluttkarakter inngår skriftlig avsluttende eksamen (70%) og mappe med prosjektarbeid (30%). Forelesningene holdes på engelsk dersom internasjonale master- eller utvekslingsstudenter velger emnet.

Mer om vurdering

For å bestå emnet, må skriftlig eksamen være bestått (A-E). Ved gjentak må alle delvurderinger tas på nytt. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Det gjennomføres ikke utsatt eksamen for mappevurdering.

Dersom kurset foreleses på engelsk vil eksamen bli gitt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5030 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Matematikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU