course-details-portlet

TMA4135 - Matematikk 4D

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Partiellderiverte. Laplacetransformasjonen og løsning av ordinære differensial- og integralligninger. Fourierrekker, Fouriertransformasjonen og løsning av lineære partielle differensialligninger. Diskret Fouriertransformasjon. Numeriske metoder: Interpolasjon, derivasjon og integrasjon. Teknikker for løsning av lineære og ikkelineære ligninger. Runge-Kutta-metoder for løsning av system av ordinære differensialligninger. Differensmetoder for løsning av partiell differensialligninger. Innføring i beregningsverktøy med eksempler.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende grunnleggende begreper og metoder fra teorien for Fourierrekker, Fouriertransformasjonen, Laplacetransformasjonen, ordinære og partielle differensialligninger og numerisk løsning av ligningssystem og differensialligninger.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap om Fourierteori, ordinære og partielle differensialligninger og numerikk til å formulere og løse problemer i matematikk og naturvitenskap/teknologi, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Karakter basert på avsluttende skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Emnet kan bli forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

se «Læringsformer og aktiviteter».

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA2104 3.7
SIF5017 7.5
MA2105 3.7 01.09.2008
TMA4120 3.7 01.09.2009
TMA4122 7.5 01.09.2012
TMA4123 7.5 01.09.2012
TMA4125 7.5 01.09.2012
TMA4130 7.5 01.09.2012
TMA4106 3.7
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 02.12.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
D12, bygg 10 Dragvoll 2 (Bygg 7-10) 30
D156 (6341) Dragvoll 1(bygg 1-6) 30
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 12
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 10
SL354 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
D14, bygg 9 Dragvoll 2 (Bygg 7-10) 30
SL215 Sluppenvegen 14 2
D106, bygg 3 Dragvoll 1(bygg 1-6) 30
D131, bygg 11 Dragvoll 3 (Bygg 11-12) 14
D130, bygg 11 Dragvoll 3 (Bygg 11-12) 40
D107, bygg 3 Dragvoll 1(bygg 1-6) 25
D8, bygg 3 Dragvoll 1(bygg 1-6) 30
D9, bygg 3 Dragvoll 1(bygg 1-6) 30
D150, bygg 6 Dragvoll 1(bygg 1-6) 25
D154, bygg 6 Dragvoll 1(bygg 1-6) 25
D13, bygg 10 Dragvoll 2 (Bygg 7-10) 30
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU