course-details-portlet

TMA4135 - Matematikk 4D

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Partiellderiverte. Laplacetransformasjonen og løsning av ordinære differensial- og integralligninger. Fourierrekker, Fouriertransformasjonen og løsning av lineære partielle differensialligninger. Diskret Fouriertransformasjon. Numeriske metoder: Interpolasjon, derivasjon og integrasjon. Teknikker for løsning av lineære og ikkelineære ligninger. Runge-Kutta-metoder for løsning av system av ordinære differensialligninger. Differensmetoder for løsning av partiell differensialligninger. Innføring i beregningsverktøy med eksempler.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten kan gjenkjenne, forstå og anvende grunnleggende begreper og metoder fra teorien for Fourierrekker, Fouriertransformasjonen, Laplacetransformasjonen, ordinære og partielle differensialligninger og numerisk løsning av ligningssystem og differensialligninger.

2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sin kunnskap om Fourierteori, ordinære og partielle differensialligninger og numerikk til å formulere og løse problemer i matematikk og naturvitenskap/teknologi, om nødvendig supplert med bruk av matematisk programvare.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Emnet kan bli forelest på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Karakter basert på avsluttende skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen er i august.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MA2104 3.7
SIF5017 7.5
MA2105 3.7 HØST 2008
TMA4120 3.7 HØST 2009
TMA4122 7.5 HØST 2012
TMA4123 7.5 HØST 2012
TMA4125 7.5 HØST 2012
TMA4130 7.5 HØST 2012
TMA4106 3.7 HØST 2020
TMA4111 3.7 HØST 2022
TMA4121 3.7 HØST 2022
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU