course-details-portlet

TM8107 - Kryptoprotokoller og anvendelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 60/100 1 timer
Arbeider 40/100 2 måneder

Faglig innhold

Emnet gis annet hvert år, ved behov, neste gang vår 2014.

Emnet vil studere mekanismer og egenskaper til kryptografiske protokoller som etablerer og bevarer sikkerhetsegenskaper i toparts og flerparts informasjonsutveksling over allment og åpent tilgjengelig nett. Mer sammensatte krav utover grunnleggende kommunikasjonssikkerhet finnes i nettbaserte anvendelser innen e-handel, banktjenester, helseinformatikk, digitale betalingsinstrumenter og akkreditiver, auksjons- og valgsystemer. Emnet innbefatter modeller og angrepsklasser; beregningsmessige klasser; protokoller for etablering av kryptonøkler og andre parametre, autentisering, binding, nullkunnskapsteknikker, konsensus/flerparts beregninger, anonymitet og pseudonymitet, formaliseringsmetodikk.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
1) Å få en oversikt og forstå problemstillinger, begreper, definisjoner, designprinsipper og bevisteknikker for kryptoprotokoller nevnt under "Faglig innhold".
2) Å få en innsikt i noen typiske anvendelser av kryptografiske protokoller i nettbaserte systemer, nevnt under "Faglig innhold".

B. Ferdigheter:
1) Kunne beskrive, analysere og konstruere kryptoprotokoller.
2) Kunne anvende bevisteknikker og automatiske analyseverktøy i eksisterende og nye konstruksjoner.

C. Generell kompetanse:
1) Individuelt forfatte et teknisk paper for publisering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, øvinger og selvstudium.

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår individuelt skrevet artikkel som teller 40% og muntlig eksamen som teller 60%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Karakterregel for hele mappen er bestått/ikke bestått, hvor en fastsatt poenggrense 70/100 poeng (70%) gir kandidaten karakter bestått.

Artikkelens faglige innhold velges av student i samråd med faglærer, og må være innlevert og godkjent før muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig arbeide (paper)

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Algoritmekonstruksjon
  • Matematikk/Kommunikasjonsteori
  • Telematikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100 20.05.2014
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU