course-details-portlet

TM8106 - Optiske nett

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å gi studenten grundig forståelse av optiske netts virkemåte. Temaer som behandles er byggeblokker for nett og systemer for en fiber-optisk infrastruktur. Det vil bli lagt vekt på hvordan et optisk nett på en effektiv måte kan underbygge et IP-protokollbasert aksess, metro og transport nett, der det stilles høye krav til både pålitelighet og ytelse. Viktige protokoller som f.eks. MPLS-TP, GMPLS, SDN, OTN og Ethernet PBB-TE omhandles. Videre gis det en innføring i optiske komponenters virkemåte og deres funksjon i optiske nettelementer. Begreper, samt viktige fysiske begrensninger i optisk fibertransmisjon belyses. Prinsipp og virkemåte for optisk linjesvitsjede nettelementer som "add/drop" og optiske krysskoblere, samt deres bruk i bølgelengderutede nett gjennomgås. Også det nyeste innen forskning innen optiske pakkesvitsjede node- og nettarkitekturer belyses.

Læringsutbytte

A. Kunnskap: 1) Å få en god av fysiske effekter i optiske nett. 2) Å få en god forståelse av protokoller for optiske nett: MPLS-TP, GMPLS, SDN, OTN og Ethernet PBB-TE. 3) Å få en god forståelse for svitsjing i optiske nett: Linje, pakke hybrid, burst og flow svitsjing. 4) Å få en basisforståelse for optiske komponenter og optiske node design. B. Ferdigheter: 1) Å kunne bli i stand til å kommunisere, argumentere og tenke kreativt om design av optiske nett. 2) Å kunne konstruere optiske nett der man tar både fysisk transmisjonsegenskaper og andre begrensninger i optiske nett med i betraktning. 3) Å kunne evaluere ytelse og tilgjengelighet til optiske nett ved bruk av simuleringsmetoder.

Læringsformer og aktiviteter

Interaktive forelesninger/kollokvium hvor det forutsettes at studentene har gjort seg godt kjent med stoffet på forhånd. Obligatoriske øvinger, blant annet vil simulering av et optisk nett problem bli gitt som en av øvingsoppgavene i kurset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Karakterregel er bestått/ikke bestått, hvor en fastsatt poenggrense 70/100 poeng (70%) gir kandidaten karakter bestått.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Kunngjøres ved kursstart. Utdrag fra lærebøker supplert med konferanse og journalartikler. Manual for simuleringsverktøyet DEMOS kan være aktuelt i forbindelse med øvinger.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telekommunikasjon
  • Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • Datateknikk
  • Telematikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU