course-details-portlet

TKT4240 - BM1 Bygningsmaterialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

En ingeniør må ha god kjennskap til bygningsmaterialer og deres potensiale og begrensninger. Dette inkluderer en forståelse av miljø- og materialegenskaper og hvordan egenskapene er relatert til materialstrukturen. Emnet gir grunnleggende kunnskap om egenskapene til de fem hovedklassene av materialer: metaller, keramer, polymerer, kompositter og naturmaterialer med spesiell vekt på stål, betong, tre og plast.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal lære grunnleggende teori om viktige bygnings- og konstruksjonsmaterialer. Dette omfatter materialenes sammensetning, fremstilling, struktur, egenskaper, funksjon og anvendelser i byggverk.

Ferdigheter:
Kandidaten skal være i stand til å gjøre fornuftige og velbegrunnede materialvalg.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal forstå hvordan materialegenskaper som er viktig i en ingeniørsammenheng, kan relateres til karakteristikkene til materialet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og skriftlige øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger og skriftlige øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Ashby/Jones: Engineering Materials 1 - An introduction to properties, applications and design (4. utgave).
Temahefter.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4122 7.5 01.09.2012
TBA4123 7.5 01.09.2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2017

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Bygningsmaterialer
  • Bygningsmateriallære
  • Bygningsteknikk
  • Konstruksjonsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 21.12.2017 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 14.08.2018
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU