course-details-portlet

TKT4222 - Betongkonstruksjoner 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Beregning og dimensjonering av skiver, plater, flatdekker, fundamenter og skall. Trykkfeltsteori for skiver, plater og skall. Iterasjonsmetode for kapasitetsberegning av betongskall. Tynnskallteori for aksesymmetriske sylinderskall. Beregning og dimensjonering av konstruksjoner med betydelig omfang av armeringskorrosjon og alkalie reaksjoner.

Læringsutbytte

Betongkonstruksjoner 3 er det siste dimensjoneringsemnet innenfor betongkonstruksjoner som studentene har på Institutt for konstruksjonsteknikk. Sammen med Betongkonstruksjoner 1 og 2 gir emnet en bred innføring i dimensjonering av betongkonstruksjoner. Alle emnene gir det teoretiske grunnlaget for bestemmelsene i gjeldende regelverk Eurokode 2, samt metoder for beregning av betongkonstruksjoner. De sentrale temaene i Betongkonstruksjoner 3 er skive-, plate- og skallkonstruksjoner, punktlast på plate og fundamenter, samt beregning av skadete konstruksjoner. Betongkonstruksjoner 3 har følgende læringsmål: Kunnskaper: - Det teoretiske grunnlaget for trykkfeltsteorien - Stavmodeller - Ulike metoder for beregning og dimensjonering av platekonstruksjoner - Det teoretiske grunnlaget for konsentrert last på plate - Metoder for beregning av betongskall - Enkle fundamenter - Beregning av konstruksjoner med betydelig skade-omfang Ferdigheter: - Dimensjonere skivekonstruksjoner med stavmodeller etter Eurokode 2 - Dimensjonere skiver vha trykkfeltsteori - Beregne og dimensjonere toveisplater vha elastisitetsteori, bruddlinjeteori og stripemetoden - Beregne og dimensjonere flatdekker - Kontrollere plater påkjent av konsentrerte laster etter Eurokode 2 - Dimensjonere skall vha sandwichmodellen - Bestemme kapasitet av skalltverrsnitt med iterasjonsmetoden - Dimensjonere enkle fundamenter etter Eurokode 2 - Beregning og kapasitetskontroll av skadde konstruksjoner Generell kompetanse: - Det teoretiske grunnlaget for analyse og dimensjonering av betongkonstruksjoner - Bakgrunnen for relevante bestemmelser i Eurokode 2 - Beregne og dimensjonere betongkonstruksjoner påkjent av statiske laster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendiesamling.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
  • Konstruksjonsmekanikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 19.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 75
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU