course-details-portlet

TKT4198 - Prosjektering av konstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet ser på forskjeller mellom konstruksjonsdesign og strukturanalyser med fokus på systemnivå av design og undersøkelse konstruksjoner som større enheter. Her vil vi undersøke utvalgte emner innen beregning og design av konstruksjoner og strukturelle systemer. Dvs. fokus er på digitale designen av konstruksjoner ved bruk av grunnleggende mekanisk kunnskap (statisk og dynamisk).
Sammenligning mellom tradisjonell designtilnærming og de nye metodene, som parametrisk modellering, kunstig intelligens, etc. presenteres. Parametrisk modellering forklares i detalj, også ved øvelsen som gjennomføres under forelesningene.
Følgende emner er også inkludert: Analyse av konstruksjonssystemer og lastbærende systemer. For eksempel tynn skjell, gitterkonstruksjoner, broer og generelt lang spenn vurderes, presenteres, utformes og forklares, 3D FE-modellering av forbindelser og påvirkning av global oppførsel for konstruksjoner, dynamiske og bruksgrense problemer i brodesign, knekkingsanalyse .
Hvert emne i kurset vil være basert på bruk av digitale verktøy som: AutoCAD, Dynamo, Robot eller Abaqus. Merk, endringer kan forekomme.

Læringsutbytte

Prosjektering av konstruksjoner tar for seg videregående tema innen prosjektering og dimensjonering av helhetlige konstruksjonssystemer, omhandler spesielt hvordan ulike systemer bærer krefter og bidrar med nødvendige stivheter, er med på å styre oppførselen til konstruksjonen og dens kapasitet. Emnet gir grunnlaget for å evaluere og identifisere spesielle egenskaper ved ulike konstruksjonstyper og former, hvordan de kan modelleres og hvordan ulike konsepter kan innføres i konstruksjonsdesign. Ved å lære å sette opp egne hypoteser, gjennomføre nødvendige analyser og lære fra sine egne konklusjoner skapes en basis for videregående kunnskaper i utviklingen av prosjekter. Evne til å utnytte sin konstruksjonsoppførsel og se betydning av de valg som gjøres med hensyn på idealiseringer av last, system og detaljutforming står sentralt.
Prosjektering av konstruksjoner har følgende læringsmål. Kunnskaper - Kandidaten skal ha kunnskap om: konstruksjonsdesign og helhetlig forståelse av konstruksjoner på systemnivå, bruken av parametriske modeller til konstruksjonssystemer og bruke dem i videreutviklingen av prosjekter, gjennomføring av formfinding, konseptuell konstruksjonsdesign og bruken ved prosjektutvikling, evaluering av krefters gang i en konstruksjon fra påført last ned til fundamenter, evaluering av konstruksjoners motstandsevne og stivhetsegenskaper for å finne en godt egnet balanse, vurderinger av: nødvendig avstivning av bygninger, konstruksjonselementer, flater og former, og kunne evaluere formers romslige betydelse som bærende elementer i konstruksjoner, hvordan bruke og modifisere beregninger.
Ferdigheter - Kandidaten kan: realistisk modellering for konstruksjoner og konstruksjonssystemer, gjennomføre nødvendige idealiseringer og forenklinger, utføre helhetlige konstruksjonsanalyser, utforme konstruksjonsdetaljer som del av helhetlige system, prosjektere konstruksjoner ved bruk av parametrisk modellering og konseptuell design. Drive et prosjekt og videreutvikle aktuelle konsepter, gjøre enkle vurderinger av konstruksjoner på basis av kjennskap til materialegenskaper, laster og komponenter, utføre beregninger med pålitelighet og sannsynlighet av sammenbrudd, og beregning og vurdere konstruksjonens egnethet i prosjekter.
Generell kompetanse - Kandidaten skal: beherske alle oppgaver tilknyttet prosjektering av konstruksjoner på system nivå, evaluere ulike bæresystemer og utnytte de gode sidene, dimensjonering og nødvendig detaljering av en konstruksjonskonsepter, sammenstilling av konstruksjonssystemet, og kunne stille opp egne modeller og analyser.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil gjennomføres med forelesninger, øvinger og prosjektoppgave. Prosjektoppgave og 3/4 av øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

I all hovedsak vil kursmateriell være forelesningsnotater, utvalgte journal artikler og konferanseartikler og selvstendige litteraturstudier være basis i faget. Videos på spesielle temaer er også tilgjengelige.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4525 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU