TKT4198 - Prosjektering av konstruksjoner, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset tar for seg forskjellene mellom konstruksjons-design og konstruksjonsanalyser. Fokus ligger på Systemnivå og ser på konstruksjoner som en større helhet. Kurset tar for seg utvalgte tema innen design av konstruksjoner og konstruksjonssystemer. Sentralt står kjennskap til ulike konstruksjonssystemer og bæresystemer. Dette kan være ulike former for skall, gitterkonstruksjoner, bruer og større konstruksjoners evne til å føre krefter hele veien ned til bakken. Andre temaer som vil bli vurdert er fri form konstruksjoner, parametrisk modellering, konseptuell konstruksjons-design sammen med ulike metoder for formfinding. Videre kan temaer som følger inngå: modeller for styrke og stivhet til basiskomponenter, modeller for representasjon av knutepunktsoppførsel i systemanalysen, forutsetninger og forenklinger, forbindelser mellom stål og betong, brudd former og kapasitetsmodeller. Ved behov vil også pålitelighet inngå som tema da med konsistent behandling av usikkerheter.

Læringsutbytte

Prosjektering av konstruksjoner tar for seg videregående tema innen prosjektering og dimensjonering av helhetlige konstruksjonssystemer, omhandler spesielt hvordan ulike systemer bærer krefter og bidrar med nødvendige stivheter, er med på å styre oppførselen til konstruksjonen og dens kapasitet. Emnet gir grunnlaget for å evaluere og identifisere spesielle egenskaper ved ulike konstruksjonstyper og former, hvordan de kan modelleres og hvordan ulike konsepter kan innføres i konstruksjonsdesign. Ved å lære å sette opp egne hypoteser, gjennomføre nødvendige analyser og lære fra sine egne konklusjoner skapes en basis for videregående kunnskaper i utviklingen av prosjekter. Evne til å utnytte sin konstruksjonsoppførsel og se betydning av de valg som gjøres med hensyn på idealiseringer av last, system og detaljutforming står sentralt.
Prosjektering av konstruksjoner har følgende læringsmål.
Kunnskaper - Kandidaten skal ha kunnskap om: konstruksjonsdesign og helhetlig forståelse av konstruksjoner på systemnivå, bruken av parametriske modeller til konstruksjonssystemer og bruke dem i videreutviklingen av prosjekter, gjennomføring av formfinding for skall konstruksjoner og finne egnede egenskaper, evaluere ulike konsepter utfra egne hypoteser og analyser, konseptuell konstruksjonsdesign og bruken ved prosjektutvikling, evaluering av krefters gang i en konstruksjon fra påført last ned til fundamenter, evaluering av konstruksjoners motstandsevne og stivhetsegenskaper for å finne en godt egnet balanse, vurderinger av: nødvendig avstivning av bygninger, konstruksjonselementer, flater og former, og kunne evaluere formers romslige betydelse som bærende elementer i konstruksjoner, hvordan bruke og modifisere beregninger, og enkel anvendelse av pålitelighetsteori. Ferdigheter - Kandidaten kan: realistisk modellering for konstruksjoner og konstruksjonssystemer, gjennomføre nødvendige idealiseringer og forenklinger, utføre helhetlige konstruksjonsanalyser, utforme konstruksjonsdetaljer som del av helhetlige system, prosjektere konstruksjoner ved bruk av parametrisk modellering og konseptuell design. Drive et prosjekt og videreutvikle aktuelle konsepter, gjøre enkle vurderinger av konstruksjoner på basis av kjennskap til materialegenskaper, laster og komponenter, utføre beregninger med pålitelighet og sannsynlighet av sammenbrudd, og beregning og vurdere konstruksjonens egnethet i prosjekter. Generell kompetanse - Kandidaten skal: beherske alle oppgaver tilknyttet prosjektering av konstruksjoner på system nivå, evaluere ulike bæresystemer og utnytte de gode sidene, dimensjonering og nødvendig detaljering av en konstruksjonskonsepter, sammenstilling av konstruksjonssystemet, forstå bakgrunn og begrensninger for konstruksjonsregler og prosjekteringspraksis, og kunne stille opp egne modeller og analyser.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil gjennomføres med forelesninger, øvinger og prosjektoppgave. Prosjektoppgave og 3/4 av øvingene må være godkjent for å få adgang til eksamen. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

I all hovedsak vil kursmateriell være forelesnings-notater, utvalgte journal artikler og konferanseartikler og selvstendige litteraturstudier være basis i faget. I tillegg vil relevante standarder og "Dimensjonering av stålkonstruksjoner", Per Kristian Larsen, Tapir være viktige kilder.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4525 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 18.12.2017 09:00 E202 , D434 , H3 Datalab 524 (Fraggle)
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.