course-details-portlet

TKT4175 - Betongkonstruksjoner 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dimensjoneringsprinsipper og materialegenskaper. Grensetilstander, spenning-tøyningsrelasjoner. Dimensjonering for aksialkraft, bøyemoment og skjærkraft i bruddgrensetilstanden. Søyler, bjelker, plater. Deformasjoner, svinn, kryp og risskontroll i bruksgrensetilstanden. Slankhet, beregning av 2. ordens momenter for slanke søyler. Enkle fundamenter.

Læringsutbytte

Betongkonstruksjoner 1 er det første emnet innen fagområdet betongkonstruksjoner ved Institutt for konstruksjonsteknikk. Emnet gir grunnlag for beregning og dimensjonering av armerte betongkonstruksjoner etter gjeldende regelverk, hvor Eurokode 2 er sentral.

Betongkonstruksjoner 1 har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Mekanisk kort- og langtidsoppførsel av betong og armeringsstål, og idealiserte modeller i Eurokode 2
- Dimensjonering og kapasitetskontroll i bruddgrensetilstanden for forskjellige lastvirkninger – aksialkraft, bøyemoment, skjærkraft, og torsjonsmoment, samt kombinasjoner av disse
- Dimensjonering for 2.ordens effekter i slanke konstruksjonsdeler
- Kontroll av rissvidder og forskyvninger i bruksgrensetilstanden
- Konstruksjonsregler for forskjellige konstruksjonselementer.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Dimensjonere bjelker for bøyemoment, skjærkraft og torsjonsmoment
- Dimensjonere plater for bøyemoment og skjærkraft
- Dimensjonere søyler i rammekonstruksjoner for 1.- og 2.ordens lastvirkninger
- Kontrollere heftkapasitet mellom armering og betong
- Beregne nedbøyninger av bjelker og plater i bruksgrensetilstanden, inkludert virkning av kryp og svinn i betongen
- Beregne rissvidder i bjelker og plater i bruksgrensetilstanden.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Prosjektere plasstøpte, slakkarmerte betongkonstruksjoner etter Eurokode 2.
Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Kursmateriell

S.I. Sørensen.: Betongkonstruksjoner - Dimensjonering etter NS-EN 1992-1-1:2004+NA2008 (Eurocode2), Tapir akademisk forlag.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB7020 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Jan Arve Øverli
Faglærer(e):
  • Jan Arve Øverli

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig 100/100 24.05.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Sommer KONT Muntlig 100/100 09.08.2016
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU