course-details-portlet

TKT4135 - Materialmekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Spenninger og tøyninger. Elastisitet og termoelastisitet. Anisotropi og symmetriplan. Lineær viskoelastisitet. Plastisitet og viskoplastisitet (flytekriterier, flytelov, fastning, effekt av tøyningshastighet og temperatur). Elementmetoden for ikke-lineære materialer.

Læringsutbytte

Materialmekanikk er et videregående emne i faststoffmekanikk for studenter som velger fordypning i konstruksjonsteknikk eller industriell mekanikk ved MTBYGG, MTING og MTPROD. Emnet omhandler teorier for elastiske, viskoelastiske, elastoplastiske, elasto-viskoplastiske materialer og gir en introduksjon til ikke-lineære elementmetoder.

Materialmekanikk har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Kontinuumsmekanikk for små deformasjoner
- Lineær elastisitetsteori for isotrope og anisotrope materialer
- Lineær viskoelastisitet
- Plastisitetsteori (flytekriterier, flytelov og fastningsregler)
- Viskoplastisitet
- Ikke-lineære elementmetoder for små deformasjoner

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Velge matematisk modell for å beskrive oppførselen til et materiale
- Bestemme parametre i matematiske modeller for materialer fra laboratorieforsøk
- Utføre elementanalyser av komponenter og konstruksjoner med ikke-lineær materialoppførsel

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Matematisk modellering av materialer
- Parameteridentifikasjon fra laboratorieforsøk
- Ikke-lineære elementmetoder for små deformasjoner

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. 2/3 av øvingene kreves godkjent for å få adgang til eksamen. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk, tar emnet. Hvis undervisningen er på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium.
Støttelitteratur: F. Irgens: Continuum Mechanics, Springer, 2008.
R.D. Cook, D.S. Malkus, M.E. Plesha, R.J. Witt: Concepts and Application of Finite Element Analysis, 4th ed, Wiley, 2002 (Chapter 17).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1046 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mekanikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU