course-details-portlet

TKT4108 - Konstruksjonsdynamikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Introduksjon til stokastiske svingninger, dynamiske laster og dynamisk respons av konstruksjoner på grunn av vind og jordskjelv.

Læringsutbytte

Konstruksjonsdynamikk 2, tar utgangspunkt i det foregående kurset TKT4201 Konstruksjonsdynamikk 1, hvor studentene har fått undervisning i dynamikkens grunnleggende prinsipper og beregningsmetoder med spesiell anvendelse på typiske bygningskonstruksjoner. Kurset er i hovedsak delt i tre. Den første delen er en introduksjon til stokastiske svingninger. Den andre delen gir studentene grunnlag for å kunne beregne dynamisk respons på grunn av vind, og den siste delen omhandler beregningsmetoder for dynamisk last på grunn av jordskjelv.

Konstruksjonsdynamikk 2, har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Matematisk beskrivelse av stokastiske prosesser
- Frekvens- og tidsplansløsning i opprinnelige frihetsgrader
- Frekvens- og tidsplansløsninger i modalkoordinater
- Dynamisk last på grunn av vind
- Dynamisk respons på grunn av turbulens i vindfeltet
- Seismologi og jordskjelv som dynamisk last
- Aktuelle jordskjelvstandarder
- Dynamisk respons på grunn av jordskjelv
- Interaksjon mellom konstruksjon og jord

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Beregne dynamisk respons på grunn av vindlast
- Beregne dynamisk respons på grunn av jordskjelv
- Bruke Matlab i enkle dynamikkproblemer.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Etablere en beregningsmodell av konstruksjoner
- Foreta beregning av konstruksjoners dynamiske egenskaper
- Tolke standarder og innhente nødvendige opplysninger om vind og jordskjelv som dynamisk last

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og regneøvinger, evt. semesteroppgaver. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger og semesteroppgave

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Newland, D. E: An introduction to random vibrations, spectral and wavelet analysis. Dover 2005
Tamura, Y. Kareem, A: Advanced structural wind engineering. Springer 2013
Kramer, S: Geotechnical earthquake engineering. Prentice-Hall 1996

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Konstruksjonsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 28.11.2020

Innlevering 28.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU