course-details-portlet

TKP4901 - Kjemisk prosessteknologi, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven består av et selvstendig prosjektarbeid, normalt koblet mot pågående forskningsaktiviteter ved IKP. I løpet av semesteret skal studenten lære å jobbe systematisk innen et spesifikt område av kjemisk prosessteknologi i tillegg til at de skal kunne tilegne seg detaljert kunnskap gjennom praktisk arbeid og litteraturstudier og teoretisk arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Prosjektet gir studenten detaljert kunnskap innen ett eller flere sentrale kjemitekniske områder innen katalyse, prosesssystemteknikk, kolloid- og polymerkjemi, miljøteknikk eller reaktorteknologi.
 • Studentene skal forstå hvordan deres arbeid knytter seg til bærekraftig utvikling innen kjemiteknikk.

Ferdigheter

 • Utføre større selvstendig arbeid ved hjelp av vitenskapelige metoder, for eksempel gjennom litteraturstudier og andre kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap.
 • Beherske gjennomføringen av et selvstendig prosjekt, og iverksette nødvendige tiltak i prosjektperioden for å oppnå de ønskede resultatene,
 • beskrive, analysere, diskutere og sammenligne resultatene med relevante arbeider og vurdere oppnådde resultater vitenskapelig.
 • Forstå hvordan deres arbeid knytter seg til bærekraftig utvikling innen kjemiteknikk.

Generelle kompetanse

 • Studentene skal ha evne til å anvende sin kompetanse på å utvikle og designe løsninger.
 • Studentene skal ha evne til å spesialisere seg teoretisk og praktisk innenfor et bestemt tema.
 • Studentene skal ha evne til å gjennomføre selvstendig prosjektarbeid, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport i henhold til vedtatte standarder.
 • Studentene kjenner noen av begrepene som brukes til å evaluere bærekraft i bransjen.

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaven utføres som regel i tilknytning til det instituttet hvor man har tatt fordypningen i 9. semester. Masteroppgaven utføres normalt i 10. semester og har en varighet på 20 uker. Studenten utfører en selvstendig masteroppgave under veiledning. Oppgaven kan helt eller delvis utføres ved en bedrift, etter avtale med faglærer.

Alle studenter som utfører en masteroppgave ved Fakultet for naturvitenskap, skal inngå en avtale om veiledning. Normal kontakttid med veileder/ne for denne masteroppgaven ved Fakultet for naturvitenskap er 25 timer. Kontakttid utover dette avhenger av valgt veiledningsmetodikk og veileders skjønn, og er et tilbud til studenten. Det forventes at studenten arbeider selvstendig utover dette veiledningstilbudet. Det er innført en nasjonal ordning for sensur av masteroppgaver innenfor MNT-fagene. Alle masteroppgaver sensureres etter denne ordningen. Ordningen er beskrevet på følgende nettside: ttps://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Karakterbeskrivelse+for+masteroppgaver

Kursmateriell

Relevante deler av lærebøker og annen litteratur som vitenskapelig artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU