course-details-portlet

TKP4195 - Bio-system teknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Labprosjekt 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer E

Faglig innhold

Faget innholder både teori, øvinger og data labb hvor studenter vil simulere biosystemer. Innføring til modellering og dynamiske systemer. Modellering av Michaelis-Menten kinetikk, phosphoryleringsprosesser, Hill dynamikk, gen regulatoriske nettverker (GRN), mass-action lov, Quasi-steady state, modellering av cellulære signal overføringer, Syntetisk biologi, Modellering av genekspresjon, genetiske kretser, motiver i genetiske kretser som Toggle-switch og oscilasjoner i bakteria, tilbake- og foroverkoblinger. Modellering ved hjelp av matlab programmering, Parameter estimering og kurvetilpasning. Big data analyse: netverkanalyse og simulering, Principle component analysis. Vi skal også lære om bio-systemer og dynamikk: Stabilitet, bi-stabilitet, grensesykluser, svingninger i cellular biologi.

Læringsutbytte

Etter endt emne vil studentene være i stand til å utvikle modeller av bio-systemer, både i molekylær nivå og organisme nivå. Studentene skal forstå effekten av genetiske kretser, og design egne DNA reguleringskretser. De vil også forstå og kunne beskrive dynamiske egenskaper som genetiske switch og svingninger. Samt kunne bruke modeller for å styre cellulære og genetiske prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvingene vil være både teoretiske og tekniske. Emnet undervises i hovedsak på norsk, men kan undervises på engelsk dersom det er internasjonale studenter som ønsker å ta emnet.

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 70% på total karakteren. Lab-oppgaven teller 30%.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Forelesningsnotater.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Systembiologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 E 27.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 18
Vår ORD Labprosjekt 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU