course-details-portlet

TKP4180 - Bioenergi og fiberteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Ressurser (skog, skogplantasjer, returpapir og landbruksplanter). Vedens oppbygning, struktur og kjemi. Vedfiberens struktur og egenskaper. Industriell framstilling av vedbasert fibermateriale. Industriell framstilling av papir og andre materialer basert på trefiber. Biokompositter. Bioenergi og biodrivstoff fra ved.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Ressurser av og egenskaper hos plantebasert fiberråstoff.
- Kjemisk sammensetning av ved og annet plantemateriale.
- Energiinnhold, energiutnyttelse og materialframstilling basert på vegetabilsk råstoff.
- Typer av og anvendelsesområder for bioenergi og biodrivstoff.
- Industrielle framstillingsmåter for biodrivstoff, fiber, fiberbaserte materialer og biokompositter.
- Gjøre rede for oppbygning og kjemisk sammensetning av vegetabilsk fiberråstoff.
- Gjøre rede for gunnprinsippene bak framstilling av biodrivstoff, fiber og fiberbaserte materialer fra ved og annet plantemateriale.
- Vurdere hensiktsmessigheten av ulik anvendelse av trær og landbruksavfall.
- Foreta enkle beregninger av økonomien i utnyttelse av trær og landbruksavfall i prosessindustriell virksomhet.
- Beherske grunnleggende laboratorieteknikker innen bioenergi, papirmasse og papirområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium og laboratorieøvinger. Laboratorieøvingene forlanges godkjent for å få adgang til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger

Kursmateriell

Smook, G.A.: Handbook for pulp and paper technologists, 3rd Edition, Angus Wilde Publications Inc., 2002.
Richardson, J., Björheden, R., Hakkila, P., Lowe, A.T., Smith, C.T.: Bioenergy from Sustainable Forestry: Guiding Principles and Practice (e-bok tilgjengelig gjennom UBiT), Kluwer, 2002.
Drapcho, C.M. et.al.: Biofuels engineering process technology, McGraw-Hill, 2008.
Utdelt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4125 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2012

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig 100/100 04.06.2012 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU