TKP4140 - Prosessregulering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 20/100 2 timer C
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer C

Faglig innhold

- Fysiskmodellering av fysikalisk-kjemisk-biologiske prosesser.
- Tilstandsrepresentasjon og linearisering som gir den klassiske {A,B,C,D} representasjonen: Det linære tidsinvariante (LTI) system.
- Laplace transformasjon og transferfunksjonsmatrise.
- Grafisk representasjon som blokkdiagram og frekvensgrafer med fokus på Bodegrafer.
- Stabilitet for LTI systemer: eigenverdi/polkriterium, Nyquist og Routh kriterium.
- Enkel grafisk identifikasjon av første-ordens- pluss dødtidssystemer.
- Forenkling av høyere-ordens transferfunksjonsmodeller.
- SISO polplasseringsdesign (Direkte syntese, IMC) som gir PID regulatorer.
- Av/på regulatorer.
- Introduksjon til computer-kontrollerte systemer.
- Diskrete PID regulatorer med filter og "anti-windup".
- Aliasiering og filtrering.
- Advanserte temaer: MIMO systemer, "relative gain array", dekopling, modellbasert predektiv regulering og diskret logisk styring.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene:
- Kjenne grunnprinsippene for modellering og linearisering av dynamiske prosesser.
- Kjenne grunnleggende reguleringsteori.
- Forstå styrken og begrensingene av tilbakekoblingsprinsippet.
- Forstå hvordan ustabilitet kan oppstå i dynamiske systemer.
- Kunne utvikle enkle dynamiske modeller av prosesser.
- Kunne innstille PID-regulatorer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, obligatoriske datamaskinøvinger og laboratorieøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60%, semesterprøven 20 % og datamaskinøvinger og laboratorieøvinger 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

D.E. Seborg, T.F. Edgar, D.A. Mellichamp: Process Dynamics and Control, Wiley, 3rd ed. 2011. Notater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2050 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Semesterprøve 20/100 C
Høst ORD Arbeider 20/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 C 06.12.2017 09:00 Storhall del 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.