course-details-portlet

TKP4135 - Kjemisk prosess-system teknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Dette kurset gir en generell bakgrunn innen problemer, metoder og digitale verktøy fra prosess system teknikk.

Tema 1: Prosessmodellering: basis for datamaskinbaserte beregninger: Systematisk konstruksjon av stasjonære og dynamiske modeller for fysikalsk - kjemisk - biologiske prosesser.

Tema 2: Grunnlagene for numeriske algoritmer for prosessmodeller. Løsning av ikke-lineære ligningssystemer og integrasjon av ordinære differensialligninger. Differensial-algebraiske formuleringer og løsningsmetoder. Analyse av prosessmodeller.

Tema 3. Bruk av avanserte verktøy i python for å løse komplekse matematiske problemer fra prosess system teknikk.

Tema 4: Innføring i optimalisering for parameterestimering. Modell diskriminering.

Tema 5. Data-drevne modeller - lineære statiske modeller og en kort innføring i nevrale nettverk.

Læringsutbytte

Ved slutten av kurset kan studentene bygge enkle og store prosessmodeller, og vite hvordan å analysere modellene.

Studentene vil videre ha kunnskap om de grunnleggende arbeidsprinsippene av de mest vanlige numeriske simuleringsalgoritmer og være i stand til å implementere enkle versjoner i et programmeringsspråk (f.eks Python).

Studentene vil kunne anvende avanserte digitale verktøy i python for å løse et utvalg av viktige problemer innen prosess system teknikk.

Studentene vil kunne forstå og anvende metoder for å tilpasse modellparameterne til eksperimentell data, og ha grunnleggende kunnskap om data-drevne modeller som lineære statiske modeller og nevrale nettverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Lecture slides og handouts.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2047 7.5 HØST 2007
TKP4135 7.5 HØST 2007
KP8901 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 30.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 21
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU