course-details-portlet

TKP4120 - Prosessteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet er en introduksjon til kjemisk prosessteknologi og vil gi en generell innføring i grunnleggende prinsipper innen fagområdet. Generelt omfatter kjemisk prosessteknologi design, utvikling, teknisk realisering og drift av kjemiske prosesser i industriell skala, med fokus på miljøvennlige og energieffektive kjemiske prosesser. Eksempler på bærekraftige prosesser er: CO2-fangst, gassrensing, produksjon av biodrivstoff og nye biomaterialer, reduksjon av utslipp og vannrensing.

Faglig innhold: Tilstandsfunksjoner, ideell gass og reell gass. Termodynamikkens 1. og 2. lov, termokjemi, entropi, indre energi, entalpi, Gibbs fri energi, likevekt. Eksempler på industrielle prosesser og hvilke beregninger som trengs i disse. Åpne og lukkede systemer. Likevekt. Grunnleggende massebalanser. Massebalanser med reaksjon, enkle reaksjoner, komplekse reaksjonsskjemaer, reaksjonsomfang. Energibalanser, bidrag til energiligningen fra mekanisk energi og varme. Bruk av Python til prosessmodellering.

Relevans til bærekraft. Bruk av resirkulasjon for å øke utbytte og redusere utslipp. Termodynamikkens lover for åpne systemer. Eksergi. Prosesser for CO2-fangst. Energisparing med varmevekslere og varmepumper.

Relevans til digitalisering. Programmeringsøvinger med Python (løsning av ligningssystemer).

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne: - Gjøre rede for hvordan masse og energibalanser balanseres i et stasjonært system. - Bruke termodynamikkens 1. og 2. lov sammen med massebalanser og likevektberegninger til å finne likevektsammensetning ut av en reaktor. - Sette opp og løse et ligningssystem av masse og energibalanser for en stasjonær prosess med reaksjon, separasjon og resirkulasjon. - Kunne gjøre kvantitative beregninger av masse og energibalanser av stasjonere kjemiske prosesser. - Kunne gjøre enkle simuleringer av masse og energibalanser av stasjonere kjemiske prosesser. - Dimensjonere arealet til en varmeveksler. - Beregne varme/kjøleeffekt og energiforbruk i en varmepumpe eller kjølemaskin. - Bruke energi og massebalanser til å gjøre stasjonære beregninger av turbiner, pumper, ventiler, varmeveksler, splitt, blanding, varmepumpe, kjølemaskin og reaktor. - Ha detaljert kunnskap om minst en industriell prosess fra norsk prosessindustri.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

S. Skogestad: Prosessteknikk, Tapir 2009, 3. utgave.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2025 7.5
TKJE2006 7.5 HØST 2018
TPRK2002 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU