TKP4120 - Prosessteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Tilstandsfunksjoner, ideell gass og reell gass. Termodynamikkens 1. og 2. lov, termokjemi, entropi, indre energi, entalpi, Gibbs fri energi, likevekt. Eksempler på industrielle prosesser og hvilke beregninger som trengs i disse. Åpne og lukkede systemer. Likevekt. Grunnleggende massebalanser. Massebalanser med reaksjon, enkle reaksjoner, komplekse reaksjonsskjemaer, reaksjonsomfang. Energibalanser, bidrag til energiligningen fra mekanisk energi og varme. Bruk av Python til prosessmodellering.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Gjøre rede for hvordan masse og energibalanser balanseres i et stasjonært system.
- Bruke termodynamikkens 1. og 2. lov sammen med massebalanser og likevektberegninger til å finne likevektsammensetning ut av en reaktor.
- Sette opp og løse et ligningssystem av masse og energibalanser for en stasjonær prosess med reaksjon, separasjon og resirkulasjon.
- Kunne gjøre kvantitative beregninger av masse og energibalanser av stasjonere kjemiske prosesser.
- Kunne gjøre enkle simuleringer av masse og energibalanser av stasjonere kjemiske prosesser.
- Dimensjonere arealet til en varmeveksler.
- Beregne varme/kjøleeffekt og energiforbruk i en varmepumpe eller kjølemaskin.
- Bruke energi og massebalanser til å gjøre stasjonære beregninger av turbiner, pumper, ventiler, varmeveksler, splitt, blanding, varmepumpe, kjølemaskin og reaktor.
- Ha detaljert kunnskap om minst en industriell prosess fra norsk prosessindustri.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

S. Skogestad: Prosessteknikk, Tapir 2009, 3. utgave.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2025 7.5
TKJE2006 7.5 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Gjennomføres digitalt Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 C 23.05.2019 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen INSPERA 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.