TKP4115 - Overflate- og kolloidkjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over ulike kolloidale system (suspensjoner, emulsjoner, selvorganiserende system) og deres karakteristiske egenskaper. Videre gis det en innføring i grenseflatesfenomen (overflatespenning, fukting, adsorpsjon, det elektriske dobbeltlaget) og inter-molekylære (van der Waals) krefter som har betydning for stabiliteten til kolloidale system. Grunnleggende prinsipper for eksperimentelle metoder for å måle de ulike fenomenene blir gjennomgått. Det gis eksempler på den praktiske betydningen av kolloidale system i dagligliv og industrielle prosesser, og en enkel datamodell blir utviklet.
Øvingene som hører til emnet består av regne- og teorioppgaver knyttet til prinsipper og teorier i forelesningsdelen.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Gjøre rede for kolloidale system og grenseflatesfenomen.
- Gjøre rede for fundamentale prinsipper og teorier for hvordan et kolloidalt system kan stabiliseres/destabiliseres.
- Analysere og kvantitativt bestemme grenseflatesfenomen og oppførselen til kolloidale system ut ifra fundamentale prinsipper og teorier, samt grunnleggende kunnskaper innen kjemi, fysikk og matematikk.
- Identifisere problemstillinger i industrielle prosesser som har opphav i overflate og kolloidkjemi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og veiledede øvinger, hvorav 5 av 9 forlanges godkjent for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Principles of Colloid and Surface Chemistry, Third Edition, P.C.Hiemenz og R.Rajagopalan. Utlevert materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KP8905 7.5 01.09.2013
SIK2020 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.