course-details-portlet

TKP4105 - Separasjonsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er delt i en teoridel (3F+ 2Ø+3S) og en laboratoriedel (4Ø). I teoridelen behandles grunnlaget for masseoverføringsprosessene med anvendelse på destillasjon, gassabsorpsjon,laboratoriedelen utføres oppgaver innen felt knyttet til teoridelen til dette emnet. I laboratoriedelen er Heinz Preisig faglærer og Gøril Flatberg er koordinator.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne: - forstå og forklare grunnleggende masseoverførings-mekanismer - forstå og anvende relevante fase diagrammer og entalpi diagrammer - forstå og diskutere hovedprinsipper til de ulike separasjonsteknologiene og identifisere viktigste variabler - anvende likevekts-, masse transport og balanse ligninger for å utvikle matematiske modeller og/eller grafiske løsninger - analysere separasjonsprosessene spesielt med fokus på effekten av forskjellige prosessvariabler på design, drift, ytelse og effektivitet - evaluere fordelene og ulempene ved ulike separasjonsteknologier, og foreta kvalifiserte valg for spesifikke applikasjoner - dimensjonere separasjonsprosesser eventuelt foreslå forbedringer - tolke prosess flytskjema og selv kunne sette opp et forenklet flytskjema. - foreslå egnet reguleringsstruktur for en prosess.

Læringsformer og aktiviteter

Teoridelen består av forelesninger og regneøvinger med frivillig gruppearbeid. Adgang til eksamenforutsetter at felleslab og 80% av regneøvingene er godkjent. Laboratoriedelen utføres som gruppearbeid og det skal innleveres rapport for laboratoriedelen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Felles lab
  • Øvinger

Mer om vurdering

Sluttkarakteren er basert på skriftlig avsluttende eksamen 100%. Adgang til avsluttende eksamen krevergodjenning både obligatorisk felleslab og øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kanskriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Seader, Henley, Roper: Separation Process Principles, Wiley. Støttelitteratur: Utleverte kopier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2010 7.5
TKJE3004 3.0 HØST 2018
KP3010 6.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.11.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL323 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 32
SL430 Sluppenvegen 14 6
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 59
SL238 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU