course-details-portlet

TKP4105 - Separasjonsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappeevaluering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 80/100 4 timer
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Emnet er delt i en teoridel (3F+ 2Ø+3S) og en laboratoriedel (4Ø). I teoridelen behandles grunnlaget for masseoverføringsprosessene med anvendelse på destillasjon, gassabsorpsjon,laboratoriedelen utføres oppgaver innen felt knyttet til teoridelen til dette emnet eller til det foregående emnet TKP4100 Strømning og varmetransport. I laboratoriedelen er Heinz Preisig faglærer og Gøril Flatberg er koordinator.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne: - forstå og forklare grunnleggende masseoverførings-mekanismer - forstå og anvende relevante fase diagrammer og entalpi diagrammer - forstå og diskutere hovedprinsipper til de ulike separasjonsteknologiene og identifisere viktigste variabler - anvende likevekts-, masse transport og balanse ligninger for å utvikle matematiske modeller og/eller grafiske løsninger - analysere separasjonsprosessene spesielt med fokus på effekten av forskjellige prosessvariabler på design, drift, ytelse og effektivitet - evaluere fordelene og ulempene ved ulike separasjonsteknologier, og foreta kvalifiserte valg for spesifikke applikasjoner - dimensjonere separasjonsprosesser eventuelt foreslå forbedringer - tolke prosess flytskjema og selv kunne sette opp et forenklet flytskjema. - foreslå egnet reguleringsstruktur for en prosess.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Frivillig gruppearbeid i øvingene. Adgang til eksamen forutsetter at 2/3 av regneøvingene er godkjent. I laboratoriedelen gruppearbeid med to studenter i hver gruppe. Det skal innleveres rapport for laboratoriedelen. For laboratoriedelen kreves 2 ettermiddager / 9 uker. 

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 80% og laboratoriedelen 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Seader, Henley, Roper: Separation Process Principles, Wiley. Støttelitteratur: Utleverte kopier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2010 7.5
TKJE3004 3.0 HØST 2018
KP3010 6.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappeevaluering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 80/100

Utlevering
17.12.2021

Innlevering
17.12.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 80/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU