TKP4105 - Separasjonsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er delt i en teoridel (3F+ 2Ø+3S) og en laboratoriedel (4Ø). I teoridelen behandles grunnlaget for masseoverføringsprosessene med anvendelse på destillasjon, gassabsorpsjon, ekstraksjon, utluting, tørking, krystallisasjon, adsorpsjon, membranseparasjon, sedimentasjon, filtrering, sentrifugering. Kort innføring i prosessregulering. I laboratoriedelen utføres oppgaver innen felt knyttet til teoridelen til dette emnet eller til det foregående emnet TKP4100 Strømning og varmetransport.
I laboratoriedelen er Heinz Preisig faglærer og Gøril Flatberg er koordinator.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Gjøre rede for de grunnleggende mekanismer i masseoverføringsprosesser.
- Gjennom grunnleggende forståelse av den enkelte enhetsoperasjon være istand til å resonnere seg fram til de viktigste variable i prosessen.
- Gjøre velbegrunnede valg av egnet enhetsoperasjon for å separere gass-, væske- og faststoff komponenter.
- Ha kunnskap om hvordan en prosess kan reguleres; kjenne reguleringssymbolene, ha kunnskap om klassifisering av variable og alternative reguleringsstrukturer.
- Dimensjonere, gjennom beregninger, relevant utstyr for de forskjellige enhetsoperasjonene.
- Sette opp nødvendige masse- og energibalanser for separasjonsprosessene.
- Grafiske løsning av motstrømsprosesser for destillasjon, absorpsjon, stripping og ekstraksjon med bruk av likevekts- og driftslinjer.
- Tolke effektiviteten til en separasjonsprosess ved å beregne inn- ut-strømmer for en enhetsoperasjon.
- Forstå og kunne avlese viktige diagram og tabeller så som fuktighetsdiagram, løselighetsdiagram, trekantdiagram og damptabeller.
- Tolke et prosess flytskjema, og selv kunne sette opp et forenklet flytskjema.
- Foreslå egnet reguleringsstruktur for en prosess.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Frivillig gruppearbeid i øvingene. Adgang til eksamen forutsetter at 2/3 av regneøvingene er godkjent.
I laboratoriedelen gruppearbeid med to studenter i hver gruppe. Det skal innleveres rapport for laboratoriedelen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 80% og laboratoriedelen 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Geankoplis: Transport Processes and Separation Process Principles, 4th Ed., Prentice-Hall, 2003. Støttelitteratur: Utleverte kopier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2010 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 D 14.12.2017 09:00 KJL1 , KJL21 , F2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.