course-details-portlet

TKP4105 - Separasjonsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er delt i en teoridel (3F+ 2Ø+3S) og en laboratoriedel (4Ø). I teoridelen behandles grunnlaget for masseoverføringsprosessene med anvendelse på destillasjon, gassabsorpsjon,laboratoriedelen utføres oppgaver innen felt knyttet til teoridelen til dette emnet. I laboratoriedelen er Heinz Preisig faglærer og Gøril Flatberg er koordinator.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene kunne: - forstå og forklare grunnleggende masseoverførings-mekanismer - forstå og anvende relevante fase diagrammer og entalpi diagrammer - forstå og diskutere hovedprinsipper til de ulike separasjonsteknologiene og identifisere viktigste variabler - anvende likevekts-, masse transport og balanse ligninger for å utvikle matematiske modeller og/eller grafiske løsninger - analysere separasjonsprosessene spesielt med fokus på effekten av forskjellige prosessvariabler på design, drift, ytelse og effektivitet - evaluere fordelene og ulempene ved ulike separasjonsteknologier, og foreta kvalifiserte valg for spesifikke applikasjoner - dimensjonere separasjonsprosesser eventuelt foreslå forbedringer - tolke prosess flytskjema og selv kunne sette opp et forenklet flytskjema. - foreslå egnet reguleringsstruktur for en prosess.

Læringsformer og aktiviteter

Teoridelen består av forelesninger og regneøvinger med frivillig gruppearbeid. Adgang til eksamenforutsetter at felleslab og 80% av regneøvingene er godkjent. Laboratoriedelen utføres som gruppearbeid og det skal innleveres rapport for laboratoriedelen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Felles lab
  • Øvinger

Mer om vurdering

Sluttkarakteren er basert på skriftlig avsluttende eksamen 100%. Adgang til avsluttende eksamen krevergodjenning både obligatorisk felleslab og øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kanskriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Seader, Henley, Roper: Separation Process Principles, Wiley. Støttelitteratur: Utleverte kopier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK2010 7.5
TKJE3004 3.0 HØST 2018
KP3010 6.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 11.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 9
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL520 Sluppenvegen 14 6
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 82
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU