TIØ5235 - Industriell økologi, prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Prosjektet skal ved hjelp av systemtenkning og et industrielt økologisk perspektiv utrede eller analysere forhold knyttet til miljøledelse eller bedrifters samfunnsansvar (CSR) innen bedrifters organisasjon, verdiskapningskjede eller produktutvikling. Aktuelle verktøy og metoder er bl a ISO-standarder, EMS, LCA, produktdeklarasjoner, miljørapporterings- og revisjonssystemer, og strategisk og praktisk bruk av nasjonale og globale initiativ for bærekraftig industriell virksomhet.

Læringsutbytte

Prosjektet skal gi studentene dypdekunnskaper innen spesifikke deler av fagområdet miljøledelse og CSR, og kunnskaper og ferdigheter i å bearbeide og løse problemstillinger av vitenskapelig karakter, samt rapportering av oppnådde resultater.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.