TIØ5225 - Prosjektledelse, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100 A
Arbeider 60/100 A

Mer om vurdering

Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ5220 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100 A
Høst ORD Arbeider 60/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.