TIØ4567 - Strategi og internasjonal forretningsutvikling, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Strategi og internasjonal forretningsutvikling er en fordypning som fokuserer på problemstillinger knyttet til fagfeltene strategi, internasjonal markedsføring, styring og utvikling av globale verdikjeder, samt innovasjon og produktutvikling for å styrke bedrifters internasjonale konkurransekraft. Innholdet kan variere fra år til år avhengig av studentenes valg av prosjekt for TIØ4562 Strategi og internasjonal forretningsutvikling FDP. Inkludert i dette kurset er også en innføring i forskningsmetode.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er et fordypningsemne i femte år av studieprogrammet MTIØT. Emnet er obligatorisk for studenter som følger hovedprofilen Strategi og internasjonal forretningsutvikling (SFU). I særskilt grad bidrar emnet til å gi dybdekunnskap knyttet til "Strategy and business development" som angitt i punkt 4.5 i de detaljerte læringsmål for MTIØT.

Emnet skal gi følgende kunnskaper: Studentene skal kunne analysere og løse problemstillinger knyttet til strategi, innovasjon og utvikling av bedrifters internasjonale forretningsaktiviteter. Det er forventet at studentene skal ha oversikt over relevant litteratur på området.

Emnet skal gi studenter ferdigheter i å sette seg inn i litteratur samt anvende og utvikle kunnskap innen SFUs temaområder basert på eksisterende forskning.

Andre viktige læringsmål: Studentene skal få trening i å diskutere og presentere teoretiske konsepter innen strategi og internasjonal forretningsutvikling samt forstå prosessene knyttet til vitenskapelig publisering.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er basert på at studentene får et empirisk datamateriale og skal utarbeide en faglig artikkel i form og innhold egnet for publisering i et internasjonalt fagtidsskrift. Utgangspunktet er at innholdet i faget med forelesninger, diskusjoner og tilbakemeldinger skal danne fundamentet for arbeidet med denne artikkelen.

Forkunnskapskrav

Fordypningen forutsetter TIØ4265 Strategisk ledelse og TIØ4235 Industriell markedsføring og internasjonal handel. Studenter må i tillegg velge TIØ4562 Strategi og internasjonal forretningsutvikling FDP.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets start.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.