TIØ4562 - Strategi og internasjonal forretningsutvikling, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Strategi og internasjonal forretningsutvikling er en fordypning som fokuserer på problemstillinger knyttet til fagfeltene strategi, internasjonal markedsføring, styring og utvikling av globale verdikjeder, samt innovasjon og produktutvikling for å styrke bedrifters internasjonale konkurransekraft. Studentenes valg av fordypning og prosjektoppgave må godkjennes av instituttet semesteret før arbeidet starter. Liste over forslag til konkrete oppgaver distribueres i løpet av vårsemesteret. Enkelte prosjektforslag kan ha forutsetninger om nødvendige emner i 4. årstrinn.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er et fordypningsemne i femte år av studieprogrammet MTIØT. Emnet er obligatorisk for studenter som følger hovedprofilen Strategi og internasjonal forretningsutvikling (SFU). I særskilt grad bidrar emnet til å gi dybdekunnskap knyttet til "Strategy and business development" som angitt i punkt 4.5 i de detaljerte læringsmål for MTIØT.

Emnet skal gi følgende kunnskaper: Studentene skal kunne analysere og løse problemstillinger knyttet til strategi og utvikling av bedrifters internasjonale forretningsaktiviteter. Det er forventet at studentene skal ha oversikt over relevant litteratur på området og kunne løse praktiske ledelsesutfordringer med en vitenskapelig og troverdig metode.
Emnet skal gi studenter ferdigheter i å sette seg inn i litteratur samt anvende og utvikle kunnskap innen SFUs temaområder basert på eksisterende forskning.

Andre viktige læringsmål: Studentene skal få trening i å diskutere og presentere teoretiske konsepter innen strategi og internasjonal forretningsutvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Arbeidet skal presenteres i en skriftlig rapport som vurderes etter vitenskaplige kriterier. Studentene kan gjøre arbeidet alene eller i grupper opp til tre.

Forkunnskapskrav

Fordypningen forutsetter TIØ4265 Strategisk ledelse samt TIØ4235 Industriell markedsføring og internasjonal handel. Studenter må i tillegg velge TIØ4567 Strategi og internasjonal forretningsutvikling, FDE.

Kursmateriell

Avhengig av prosjekt.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.