TIØ4561 - Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Studentenes valg av fordypning og prosjekt må godkjennes av instituttet i løpet av semesteret før det skal gjennomføres.
Liste over forslag til konkrete prosjektoppgaver distribueres i løpet av vårsemesteret før valg av fordypning.
Enkelte prosjektforslag kan ha forutsetninger om nødvendige emner i 4. studieår.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er et obligatorisk emne i femte år i studieprogrammet MTIØT. Emnet bygger videre på TIØ4175 Innkjøps- og logistikkledelse og er obligatorisk for studenter som ønsker å ta hovedprofilen Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse (SIF).

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
Spesifikk og detaljert kunnskap om teorier og konsepter som kan brukes for å beskrive og analysere en innkjøps- og forsyningsrelatert problemstilling i en praktisk kontekst.

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
- Definere en problemstilling og formulere relevante forskningsspørsmål ut fra en foreløpig problemskisse.
- Relatere en praktisk problemstilling innenfor innkjøps- og forsyningsledelse til relevant vitenskapelig litteratur fra fordypningsemnet.
- Gitt problemstillingen og de praktiske forholdene rundt prosjektet, komme fram til en passende forskningsmetode.

Andre viktige læringsmål:
Studentene skaffer seg trening i å finne relevant litteratur, samle empiriske data og skrive en akademisk rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Arbeidet skal presenteres i en skriftlig rapport som vurderes etter vitenskapelige kriterier. Studentene kan gjøre arbeidet alene eller i grupper på opp til 3 personer.

Forkunnskapskrav

I 4. årskurs må TIØ4265 Strategisk ledelse og TIØ4175 Innkjøps- og logistikkledelse være tatt. Studenter må i tillegg velge emnet TIØ4566 Strategisk innkjøps- og forsyningsledelse, FDE.

Kursmateriell

Avhengig av prosjekt.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.