TIØ4542 - Strategisk endringsledelse, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet innebærer at studentene arbeider med prosjekter som er knyttet opp til konkrete utviklingstiltak i bedrifter. Studentene velger prosjekt i samråd med faglærer, og valget må godkjennes av instituttet.

Læringsutbytte

Emnets posisjon i studiet:
Emnet er obligatorisk for studenter i 5. årskurs som tar fordypning i Strategtisk endringsledelse.
Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
fordype seg i avgrensede tema innen endringsledelse og organisasjonsteori, forholde seg til en ekstern aktør på en profesjonell måte, søke og kritisk velge relevant informasjon for sitt vitenskaplige arbeid, legge grunnlag for et eget faglig ståsted innenfor faget.
Andre viktige læringsmål:
arbeidsformen bidrar også til å øke studentenes ferdighet i å lage gode presentasjoner, gjennomføre disse på en god måte samt lede diskusjoner med eksterne samarbeidspartnere.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektet er et større skriftlig øvingsarbeid. I tillegg til selvstendig arbeid vil det være jevnlige veiledningsmøter med en eller flere faglærere.

Forkunnskapskrav

Studentene må samtidig ta TIØ4547 Strategisk endringsledelse, fordypningsemne. I tillegg må følgende emner fra 4. årskurs tas:
TIØ4265 Strategisk ledelse og TIØ4276 Endringsledelse.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.