TIØ4531 - Innovasjon og entreprenørskap, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet består av et skriftlig prosjektarbeid som skal belyse sentrale tema relatert til innovasjon og entreprenørskap. Prosjektdelen utføres normalt i grupper med 2-3 studenter.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
- Emnet er et obligatorisk emne i 9. semester av MTIØT for alle studenter som har innovasjon og entreprenørskap som hovedprofil i sitt MTIØT program.

Kunnskaper og ferdigheter utviklet i emnet:
- Studenten skal opparbeide seg spesifikk kunnskap innenfor et eller flere sentrale forskningsområder innenfor innovasjon og entreprenørskap.
- Studenten skal gjennom prosjektarbeidet utarbeide en faglig plattform for sin fremtid som fagperson.
- Studenten skal utvikle sin evne til å tenke kritisk og konstruktivt i faglig utviklende oppgaver.
- Studenten skal lære seg å strukturere sitt eget forskningsarbeid, og praktisk anvende kunnskaper om forskningsmetodikk for å sikre den faglige kvaliteten av arbeidet.

Læringsformer og aktiviteter

I tillegg til studentenes selvstendige arbeid vil det være tilbud om jevnlige veiledningsmøter med en eller flere faglærere.

Forkunnskapskrav

Emnet er forbeholdt studenter som tar hovedprofilen Innovasjon og entreprenørskap ved studieprogrammet Industriell økonomi og teknologiledelse. Studenter som tar dette prosjektemnet må samtidig ta TIØ4536 Innovasjon og entreprenørskap, fordypningsemne. I tillegg må følgende emner være tatt i 4. årskurs: TIØ4265 Strategisk ledelse og TIØ4170 Teknologibasert forretningsutvikling.

Kursmateriell

Oppgis ved kursets begynnelse.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.