TIØ4525 - Helse, Miljø og Sikkerhet, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Helse, miljø og sikkerhet er en fordypning som fokuserer på problemstillinger knyttet til fagretningene yrkeshygiene, miljø, sikkerhet og HMS ledelse. Temaene for seminarene i fordypningsemnet kan variere fra år til år avhengig av studentenes valg av prosjekt. Sentralt i dette kurset er en seminarserie i forskningsmetoder.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kurset vil gi studentene innføring i ulike forskningsdesign, ulike metoder for datainnsamling og databehandling, og de ulike metodenes styrker og svakheter.

Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å etablere og gjennomføre et forskningsprosjekt. Studentene skal kunne foreta hensiktsmessige valg av forskningsdesign og metoder for datainnsamling og databehandling og anvende disse. De skal også kunne gjøre en kritisk vurdering av troverdigheten til forskningsprosjekt og resultater. Emnet skal gi studenten ferdigheter til å gjennomføre litteraturstudier, til å sette seg inn i vitenskapelig litteratur på sitt fagområde og å bruke denne for å anvende og utvikle kunnskap.

Generell kompetanse:
Kurset vil gi en generell kompetanse i forskningsmetode og i styrker og svakheter ved de ulike tilnærmingene. Det vil også gi en generell kompetanse i kritisk vurdering av forskningsmetoder og resultater samt generell kompetanse i å lese og skrive vitenskapelige tekster.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er seminarbasert med forskjellige tema for hvert seminar. Studentene må ha fått godkjent et visst antall obligatoriske øvinger.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Studenter som tar emnet må ha TIØ4200 Sikkerhetsledelse, TIØ4186 Arbeidsmiljø og TIØ4195 Miljøledelse og bedriftsstrategi samt minst tre av påbyggingsemnene på HMS. Studentene må også ta enten TIØ4521 Helse, Miljø og Sikkerhet, fordypningsprosjekt (7,5sp) eller TIØ4520 Helse, Miljø og Sikkerhet, fordypningsprosjekt (15sp).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4725 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 D 30.11.2017 09:00 JD2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.