course-details-portlet

TIØ4525 - Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse, fordypningsemne er en fordypning som fokuserer på problemstillinger knyttet til fagretningene yrkeshygiene, miljø, sikkerhet og HMS-ledelse. Temaene for undervisningen i fordypningsemnet kan variere fra år til år avhengig av studentenes valg av prosjekt. Forskningsmetoder er en sentral del av dette kurset.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kurset vil gi studentene innføring i ulike forskningsdesign, ulike metoder for datainnsamling og databehandling, og de ulike metodenes styrker og svakheter. Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å etablere og gjennomføre et forskningsprosjekt. Studentene skal kunne foreta hensiktsmessige valg av forskningsdesign og -metoder for datainnsamling og databehandling og anvende disse. De skal også kunne gjøre en kritisk vurdering av troverdigheten til forskningsprosjekt og resultater. Emnet skal gi studenten ferdigheter til å gjennomføre litteraturstudier, til å sette seg inn i vitenskapelig litteratur på sitt fagområde og å bruke denne for å anvende og utvikle kunnskap. Generell kompetanse: Kurset vil gi en generell kompetanse i forskningsmetode og i styrker og svakheter ved de ulike tilnærmingene. Det vil også gi en generell kompetanse i kritisk vurdering av forskningsmetoder og resultater samt generell kompetanse i å lese og skrive vitenskapelige tekster.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres som øvinger, forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving
  • Øving
  • Øving

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Studenter som tar emnet må ha TIØ4200 Sikkerhetsledelse, TIØ4186 Arbeidsmiljø og TIØ4195 Miljøledelse og bedriftsstrategi samt minst to av påbyggingsemnene på HMS. Studentene må også ta enten TIØ4521 Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse, fordypningsprosjekt (7,5sp) eller TIØ4520 Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse, fordypningsprosjekt (15sp).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4725 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU