TIØ4521 - Helse, Miljø og Sikkerhet, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet består av et større skiftlig prosjektarbeid innenfor et av følgende områder:
- Yrkeshygiene
- Miljø
- Sikkerhet
- HMS ledelse
Liste over forslag til konkrete prosjektoppgaver distribueres i løpet av vårsemesteret før valg av fordypning. De enkelte prosjektforslagene kan ha forutsetninger om nødvendige emner i 2. studieår og om nødvendige tema som må velges i fordypningsemnet. Prosjektveileder må i alle tilfeller godkjenne studentens valgte tema i fordypningsemnet. Det aktuelle faglige innholdet vil variere med valgt prosjekt. Studenter som velger TIØ4521 HMS fordypningsprosjekt må samtidig velge TIØ4525 HMS fordypningsemne.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er et fordypningsprojekt i andre år av studieprogrammene MIHMS og MHMS. Emnet er obligatorisk.
Emnet skal gi følgende kunnskaper: Studentene skal kunne analysere og løse problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Det er forventet at studentene skal ha oversikt over relevant litteratur på området og kunne løse praktiske ledelsesutfordringer med en vitenskapelig og troverdig metode.
Emnet skal gi studenter ferdigheter i å sette seg inn i litteratur samt anvende og utvikle kunnskap innen HMSs temaområder basert på eksisterende forskning.
Andre viktige læringsmål: Studentene skal få trening i å diskutere og presentere teoretiske konsepter innen helse, miljø og sikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektet er et større skriftlig øvingsarbeid. Prosjektet utføres enkeltvis eller i grupper av 2 studenter.

Forkunnskapskrav

Studenter som tar dette prosjektemnet må samtidig ta TIØ4525 HMS fordypningsemne. I tillegg må studenten ha tatt TIØ4201 Risikohåndtering, TIØ4186 Arbeidsmiljø, TIØ4195 Miljøledelse og bedriftsstrategi og TIØ4205 Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring, samt minst to av påbyggingsemnene i HMS.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4520 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.