course-details-portlet

TIØ4521 - Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet består av et større skiftlig prosjektarbeid innenfor et av følgende områder: - Arbeidsmiljø, Yrkeshygiene, Indendørs luftkvalitet, Miljøledelse, Industriel økologi og Sikkerhetsledelse Liste over forslag til konkrete prosjektoppgaver distribueres i løpet av vårsemesteret før valg av fordypning. De enkelte prosjektforslagene kan ha forutsetninger om nødvendige emner i 2. studieår og om nødvendige tema som må velges i fordypningsemnet. Prosjektveileder må i alle tilfeller godkjenne studentens valgte tema i fordypningsemnet. Det aktuelle faglige innholdet vil variere med valgt prosjekt. Studenter som velger TIØ4521 Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse fordypningsprosjekt må samtidig velge TIØ4525 Bærekrafts-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsledelse fordypningsemne.

Emnets innhold er relevant for FNS bærekraftsmål nr. 3 om God helse og livskvalitet, nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, nr. 13; Stoppe klimaendringene, nr. 14: Livet i vann og nr. 15: Livet på land.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er et fordypningsprojekt i andre år av studieprogrammene MIHMS og MHMS. Emnet er obligatorisk. Emnet skal gi følgende kunnskaper: Studentene skal kunne analysere og løse problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Det er forventet at studentene skal ha oversikt over relevant litteratur på området og kunne løse praktiske ledelsesutfordringer med en vitenskapelig og troverdig metode. Emnet skal gi studenter ferdigheter i å sette seg inn i litteratur samt anvende og utvikle kunnskap innen HMSs temaområder basert på eksisterende forskning. Andre viktige læringsmål: Studentene skal få trening i å diskutere og presentere teoretiske konsepter innen helse, miljø og sikkerhet.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektet er et større skriftlig øvingsarbeid. Prosjektet utføres enkeltvis eller i grupper av 2 studenter.

Obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektet for faglærere og medstudenter

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk muntlig presentasjon

Forkunnskapskrav

Studenter som tar dette prosjektemnet må samtidig ta TIØ4525 Bærekrafts-, Arbeidsmiljø- og Sikkerhetsledelse fordypningsemne. I tillegg må studenten ha tatt TIØ4200 Sikkerhetsledelse, TIØ4186 Arbeidsmiljø, TIØ4195 Miljøledelse og bedriftsstrategi og TIØ4205 Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring, samt minst to av påbyggingsemnene i BAS.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4520 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU