TIØ4505 - Anvendt økonomi og optimering, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler metoder og teori for koordinering og styring av industribedrifter eller bedriftsnettverk. Økonomiske virkemidler og incentiver sees i sammenheng med selskapsmodeller og operasjonsanalytiske modeller. Emnet fokuserer på økonomisk analyse av relasjoner mellom samarbeidende selskaper, nettverksøkonomi og håndtering av usikkerhet. Det legges videre vekt på formulering og strukturering av komplekse optimeringsproblem. Ulike avanserte løsningsmetoder behandles for blandede heltallsproblemer. Det presenteres eksempler på bruk av optimering og beslutningsstøtte fra forskjellige deler av industri og offentlig sektor. Det rettes fokus på avansert anvendelse av kommersiell optimeringsprogramvare. I emnet vil en også behandle vitenskapelige metoder som vil være til nytte i TIØ4500 Anvendt økonomi og optimering, fordypningsprosjekt.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:

Emnet er et av flere fordypningsemner som alle MTIØT studenter må velge ett av i 9. semester og er et vesentlig emne for oppfyllelse av punkt 4.2 i læringsmålet for studieprogrammet MTIØT.

Emnet skal gi kunnskaper til å forstå:
- Metoder for planlegging av vare og informasjonsflyt i verdikjeder
- Effekten av ulike auksjonsformer brukt i verdikjedesamarbeid
- Bruk av spillteori i økonomiske analyser
- Formulering av komplekse optimeringsmodeller

Emnet skal gi ferdigheter til å:
- Formulere modeller for analyse av verdikjeder som egen organisasjon er en del av
- Formulere og strukturere ulike reelle planleggingsproblemer som optimeringsproblemer
- Foreslå og argumentere for hvilken løsningsmetode som skal velges for et gitt reelt problem
- Implementere reelle optimeringsmodeller ved bruk av kommersiell optimerinssoftware
- Gjennomføre spillteoretiske analyser av planleggingsproblemer i egen organisasjon
- Analysere vitenskapelig tekster
- Strukturere og skrive en vitenskapelig rapport inkludert et vitenskapelig litteraturstudie
- Designe og gjennomføre en eksperimentell studie innenfor operasjonsanalyse.

Emnet skal i tillegg gi:
- Generell kunnskap om økonomiske analyser og praktisk optimering i tilknytning til industrielle planleggingsproblemer med både økonomiske og tekniske aspekter
- Grunnlag for på en meningsfylt måte kunne kommunisere både med rene økonomer og rene teknologer om teknisk-økonomiske problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis som forelesninger og seminarer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studentene må ta TIØ4500 Anvendt økonomi og optimering, fordypningsprosjekt samtidig med dette emnet. Følgende emner må være valgt i 4. årskurs: TIØ4130 Optimeringsmetoder med teknisk-økonomiske anvendelser, TIØ4150 Industriell optimering og beslutningsstøtte og TIØ4285 Produksjons- og nettverksøkonomi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4705 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 30.11.2017 09:00 E2 , KJL22 , R D1-185 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.