TIØ4500 - Anvendt økonomi og optimering, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Studentenes valg av fordypning og prosjekt må godkjennes av instituttet i løpet av semesteret før det skal gjennomføres. Liste over forslag til konkrete prosjektoppgaver distribueres i løpet av vårsemesteret før valg av fordypning. De enkelte prosjektforslagene kan ha forutsetninger om nødvendige emner i 4. studieår og prosjektveileder må godkjenne studentens valgte fordypningsemne. Det aktuelle faglige innholdet vil variere med valgt prosjekt.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er obligatorisk for de studenter i 5. årskurs som har fordypningen "Anvendt økonomi og optimering". Emnet skal gi studentene fordypende kunnskap og kompetanse til å sette seg inn i og forstå en teknisk-økonomisk problemstilling samt å konkretisere, formulere og løse den samme.

Kunnskap lært i kurset:
- Detaljert kunnskap om modellering, teori, og metoder innen deres valgte tema
- Detaljert kunnskap om implementering, mulige anvendelser og løsninger av tema-spesifikke utfordringer innen deres valgte tema.

Kompetanse lært i kurset:
- Ferdigheter til å strukturere teknisk-økonomiske planleggingsproblemer slik at disse kan modelleres
- Ferdigheter til å velge egnet metode for å løse en problemstilling
- Ferdigheter til å bruke egnet verktøy for å implementere modell og metode slik at en kan gjennomføre tekniske og økonomiske analyser og drøftinger.

Generell kunnskap lært i kurset:
- Studenten skal ha lært å skrive en vitenskapelig rapport
- Studenten skal ha lært om og praktisert hvordan en skal søke etter relevant litteratur for å innhente kompletterende kunnskap.
- Studenten skal ha oppnådd generell kunnskap om økonomiske analyser og praktisk optimering i tilknytning til industrielle planleggingsproblemer med økonomiske og/eller tekniske aspekter.
- Studenten skal ha dannet seg et grunnlag for å kunne kommunisere på en meningsfylt måte med både rene økonomer og rene teknologer om teknisk-økonomiske problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektet er et større skriftlig øvingsarbeide innenfor fagområdet anvendt økonomi og optimering. I tillegg til studentenes selvstendige arbeid vil det være jevnlige veiledningsmøter med en eller flere faglærere. Studentene utfører normalt arbeidet i grupper på 2 studenter.

Forkunnskapskrav

Følgende emner må være valgt i 4. årskurs: TIØ4130 Optimeringsmetoder med teknisk-økonomiske anvendelser, TIØ4150 Industriell optimering og beslutningsstøtte og TIØ4285 Produksjons- og nettverksøkonomi.Studenter som tar dette prosjektemnet må samtidig ta TIØ4505 Anvendt økonomi og optimering, fordypningsemne.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4705 15.0 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.