course-details-portlet

TIØ4285 - Modellering og analyse av industrielle verdikjeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset vil gi studentene et innblikk i hvordan økonomiske metoder og teori kan brukes til å koordinere, styre og modellere industrielle verdikjeder. Økonomiske virkemidler og insentiver i forhold til bedrifts- og optimaliseringsmodeller vurderes. Vi diskuterer også hvordan de ulike tilnærmingene forholder seg til miljømessig og samfunnsmessig bærekraft.

Mulige emner er: supply chain management, håndtering av usikkerhet, internpriser, design og analyse av kontrakter, agentteori, auksjonsteori og institusjonell økonomi.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er et fordypningskvalifiserende emne i 8. semester av MTIØT og er obligatorisk for studenter som tar Anvendt Økonomi og Optimering (AØO) som hovedprofil.

Ferdigheter og kunnskaper formidlet i emnet: Etter å ha tatt dette emnet skal studentene kunne anvende økonomisk teori ved modellering og analyse av industrielle verdikjeder og nettverk. De skal kunne: - forklare forskjellen på operasjonsanalytiske modeller og økonomiske modeller i verdikjedeanalyser og forklare hvordan disse supplerer hverandre; - sette opp økonomiske modeller og utføre analyser for industrielle verdikjeder; - være i stand til å sammenligne og forstå konsekvensene av ulike prisstrukturer, auksjoner, kontraktstyper; - vurdere og analysere hvordan usikkerhet og informasjonsasymmetri påvirker beslutninger i verdikjeder; - analysere beslutninger og priser i markeder med fullkommen konkurranse og ikke-perfekte markeder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Emnet undervises på engelsk dersom det er ikke-norskspråklige studenter til stede.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen teller 100%. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU