course-details-portlet

TIØ4285 - Produksjons- og nettverksøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Kurset vil gi studentene et innblikk i metoder og økonomisk teori for koordinering, styring og modellering av industrielle verdikjeder eller bedriftsnettverk. Økonomiske virkemidler og incentiver sees i sammenheng med selskapsmodeller og operasjonsanalytiske modeller. Muliger temaer som taes opp er: Supply chain management, prognoser, internpriser, design og analyse av samarbeidskontrakter, agentteori, auksjonsteori og institusjonell økonomi.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er et fordypningskvalifiserende emne i 8. semester av MTIØT og er obligatorisk for studenter som tar anvendt økonomi og optimering (AØO) som hovedprofil. Ferdigheter og kunnskaper formidlet i emnet: Studentene skal etter faget inneha avansert kunnskap om økonomisk styring og analyse med fokus på verdikjeder og bedriftsnettverk. De skal kunne - forklare forskjellen på operasjonsanalytiske modeller og økonomiske modeller i verdikjedeanalyser og forklare hvordan disse supplerer hverandre; - sette opp økonomiske modeller og utføre analyser for industrielle verdikjeder; - være i stand til å sammenligne virkningen av ulike prisstrukturer, auksjoner, kontraktstyper; - vurdere og analysere hvordan usikkerhet og informasjonsasymmetri påvirker beslutninger i verdikjeder; - analysere beslutninger og priser i markeder med fullkommen konkurranse og ikke-perfekte markeder.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Emnet undervises på engelsk dersom det er ikke-norskspråklige studenter til stede.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen teller 100%. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 14.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 65
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU