course-details-portlet

TIØ4282 - Digital strategi og forretningsmodeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Delvurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig diskusjon og gruppepresentasjon 35/100 1 timer
Oppgaver 65/100

Faglig innhold

Dette kurset utvikler studentenes forståelse av den digitale økonomien, og endringene i konkurransekraft som følger av dette. Studentene skal lære hvorfor forretningsmodellinnovasjon er avgjørende for bedrifter. Å forstå dette vil hjelpe studentene å lære hvordan man bruker organisasjonsdesign for å støtte den pågående digitale transformasjonsprosessen. Kurset utvikler studentenes evne til å tenke strategisk i den digital era både på organisasjons- og nettverksnivå, forstå fordeler og ulemper med digitalisering og ansvarlig innovasjon.

Tema: - Digital Transformation - Digitale forretningsmodeller - Digitale plattformer (herunder: nettverkeffekter, lansering, monetisering, governanse og strategi)- Forretningsmodellinnovasjon - Innovasjon i organisasjoner - Ansvarlig innovasjon - Overvåkningsøkonomien - Digital modenhet.

Gjennomføring av kurset gjør det mulig for vellykkede studenter å delta i organisasjonens diskusjoner om sin digitale strategi

Læringsutbytte

Gjennomføring av kurset vil gjøre det mulig for deltakerene å:

- Forstå nøkkelkonseptene knyttet til å analysere og utforme digital strategi, og benytte disse konseptene til å løse problemer i den virkelige verden.

- Identifisere og evaluere muligheter og utfordringer som digitale teknologier innebærer for bedrifter, bransjer og samfunnet.

- Utvikle ideer til konsepter som kan implementeres.

- Delta i organisasjoners diskusjoner om digital strategi.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inneholder forelesninger, casediskusjoner, gruppepresentasjoner og obligatoriske øvingsopplegg. Deler av undervisningen vil foregå i seminarform eller workshops. Kurset gjør bruk av case-basert undervisning og krever derfor deltakelse og engasjement fra studentene. Undervisning på engelsk, og krever engelskferdigheter som tilsvarer en TOEFL-iBT score på 102 eller IELTS score på 7.5 eller bedre.

Mer om vurdering

Karakter settes på grunnlag av to deler:

- Muntlig deltakelse (35%): Studentene forventes å delta på forelesninger. Studentene vil få karakterer basert på klassebidrag, som vurderes på forståelse, forslag, argumenter og spørsmål i casediskusjonen og gruppepresentasjonen. Det vil være 2 casediskusjoner i klassen (20%) og en gruppepresentasjon (15%).

- Skriftlige oppgaver (65%): Det vil være tre gruppeoppgaver i grupper på 4-5 studenter hver som til sammen utgjør 30% av totalkarakteren, og en individuell emneoppgave som vil telle 35% av totalkarakteren.

Forkunnskapskrav

Dette kurset forutsetter grunnleggende kjennskap til organisasjonsteori og atferd. Kurset er forbeholdt studenter ved studieprogrammet MTIØT, men andre studenter kan søke opptak ved å sende søknad direkte til faglærer. Legg ved karakterutskrift.

Kursmateriell

Oppgis senere.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Teknologiske fag
  • Økonomi og administrasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Delvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgaver 65/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig diskusjon og gruppepresentasjon 35/100 18.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU