TIØ4215 - Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Alminnelig avtale og kontraktsrett. Kjøpsrett. IT-anskaffelser, tilvirkningskontrakter, bl.a. entreprisekontrakter, verkstedskontrakter, forberedelse til forhandlinger, forhandlinger, gjennomføring og implementering av resultatet i egen organisasjon, herunder kontraktsadministrasjon og konfliktløsning.

Læringsutbytte

Emnets posisjion og funksjon i studiet: Emnet er et K-emne for teknologistudenter.

Kunnskap:
Hensikten med emnet er å gi studentene kunnskap i generell kontraktsrett og kontraktsforhandlinger, foruten en innføring i rettslig metode.

Ferdigheter:
Studentene skal få et grunnlag for å lese, forstå og forhandle kontrakter, herunder å beherske kontraktsrettslige begreper og å forberede og gjennomføre kontraktsforhandlinger.

Generell kompetanse:
Studentene skal få generell og grunnleggende avtalerettslig- og kontraktsrettslig kompetanse og mer dyptgående kompetanse innenfor de mest sentrale problemstillinger knyttet til kontraker om kjøp og salg, herunder tilvirkningskontrakter. Entrepriserettslige spørsmål vil bli behandlet. Studentene skal få en innføring i teori knyttet til forhandlinger med særlig vekt på kontraktsforhandlinger. Herunder også de spesielle utfordringer som gjelder ved forhandlinger i og med team.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Gode norskkunnskaper.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1055 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 06.12.2018 09:00 Hall B , SL215 , SL238 , SL120
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.