course-details-portlet

TIØ4146 - Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet drøfter de viktigste innsiktene fra finansiell økonomi på en måte som bruker de kvantitative kunnskapene som tekniske og naturvitenskapelige studenter har. Temaområdene inkluderer analyse og dekomposisjon av risiko og de (Nobelprisvinnende) metoder for risikoprisning i reelle og finansiell eiendeler, inklusive derivater som opsjoner. Anvendelse av realopsjonsanalyse for verdivurdering av fleksibilitet i investeringer er omfattende diskutert. Moderne teori for markedseffisiens er også inkludert. Innsiktene på disse områder anvendes på beslutningsproblemer som: Hva er de relevante risikoene i investeringsbeslutninger og hvordan kan de prises? Burde vårt pensjonsfond anvende en aktiv investeringsstrategi eller ikke? Når har fleksibilitet i prosjekter verdi og hvordan kan verdien kalkuleres?

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er rettet mot teknisk-naturvitenskapelige studenter som ønsker å forstå hvordan investeringsbeslutninger om prosjekter tas og som ønsker å få tilstrekkelig kunnskap om finans til å bli kompetente diskusjonspartnere i spørsmål om verdsetting av prosjekter, inklusive strategiske muligheter for fremtidige utvidelsesmuligheter (realopsjonsanalyse). Emnet skal formidle følgende kunnskaper: Generell kunnskap om virkningen av finansielle markeder gjennom arbitrasje og likevekt, og markeders rolle i allokeringen av kapital til produktive investeringer og fordelingen av risiko mellom forskjellige kategorier av kapital. Emnet skal formidle spesifikk kunnskap om analyse og dekomposisjon av risiko og metoder for risikoprisning i reelle og finansiell eiendeler, inklusive derivater som opsjoner. Emnet skal også formidle spesifikk kunnskap om anvendelse av realopsjonsanalyse for verdivurdering av fleksibilitet i investeringer og moderne teori for markedseffisiens. Gjennom praktiske eksempler og øvingsopplegg skal studentene utvikle ferdigheter til å implementere denne kunnskapen i programvare, samt å bruke denne kunnskapen i praktiske beslutningsproblemer angående investering, finansiering og risikoledelse, både i bedrifts- og privat sammenheng.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet vil bli undervist på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) skal skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK2005 2.5 01.09.2014
TIØ4140 3.7 01.09.2010
TIØ4145 3.7 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 11.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig 100/100 09.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU