course-details-portlet

TIØ4146 - Finans for teknisk-naturvitenskapelige studenter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet drøfter de viktigste innsiktene fra finansiell økonomi på en måte som ikke krever forkunnskaper i finans men som bruker de kvantitative kunnskapene som tekniske og naturvitenskapelige studenter har. Temaområdene inkluderer analyse og dekomposisjon av risiko og de (Nobelprisvinnende) metoder for risikoprisning i reelle og finansiell eiendeler, inklusive opsjoner. Anvendelse av realopsjonsanalyse for verdivurdering av fleksibilitet i investeringer er omfattende diskutert. Moderne teori for markedseffisiens er også inkludert. Innsiktene på disse områder anvendes først og fremst på investeringsanalyse men også på beslutningsproblemer som: Hva er de relevante risikoene i investeringsbeslutninger og hvordan kan de prises? Burde vårt pensjonsfond anvende en aktiv investeringsstrategi eller ikke? Når har fleksibilitet i prosjekter verdi og hvordan kan verdien kalkuleres?

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet er rettet mot teknisk-naturvitenskapelige studenter som ønsker å forstå hvordan investeringsbeslutninger om prosjekter tas og som ønsker å få tilstrekkelig kunnskap om finans til å bli kompetente diskusjonspartnere i spørsmål om verdsetting av prosjekter, inklusive strategiske muligheter for fremtidige utvidelsesmuligheter (realopsjonsanalyse). Emnet skal formidle følgende kunnskaper: Generell kunnskap om virkningen av finansielle markeder gjennom arbitrasje og likevekt, og markeders rolle i allokeringen av kapital til produktive investeringer og fordelingen av risiko mellom forskjellige kategorier av kapital. Emnet skal formidle spesifikk kunnskap om analyse og dekomposisjon av risiko og metoder for risikoprisning i reelle og finansiell eiendeler, inklusive derivater som opsjoner. Emnet skal også formidle spesifikk kunnskap om anvendelse av realopsjonsanalyse for verdivurdering av fleksibilitet i investeringer og moderne teori for markedseffisiens. Gjennom praktiske eksempler og øvingsopplegg skal studentene utvikle ferdigheter til å implementere denne kunnskapen i programvare, samt å bruke denne kunnskapen i praktiske beslutningsproblemer angående investering, finansiering og risikoledelse, både i bedrifts- og privat sammenheng. For å bestå emnet skal studentene demonstrere tilstrekkelig beherskelse av de viktigste deler av kursets pensum: markedseffisiens og tester derav, kapitalstruktur inkludert interaksjonene med investeringsanalyse samt bruken og prisingen av opsjoner, inkludert realopsjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet vil bli undervist på engelsk.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Eksamensoppgavene gis kun på engelsk, men kandidatene velger selv om de svarer på engelsk eller norsk.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4145 3.7 HØST 2008
TIØ4140 3.7 HØST 2010
SØK2005 2.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 19.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 80
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 16
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL274 Sluppenvegen 14 4
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 64
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 A 31.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 50
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 13
SL274 Sluppenvegen 14 2
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 64
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL228 Sluppenvegen 14 2
SL122 Sluppenvegen 14 1
SL121 Sluppenvegen 14 1
SL271 Sluppenvegen 14 2
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 14
Sommer UTS2 Skriftlig skoleeksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU