course-details-portlet

TIØ4136 - IKT økonomi - Planlegging og Økonomi av IKT-tjenester

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet består av tre deler som er sentralt til moderne digital økonomi: Økonomi og planlegging av nettverk, telekommunikasjon og informasjonssystemer, modellering av telekommunikasjonssystemer med bedriftsøkonomisk og operasjonsanalytiske metoder, og planlegging av konkurransedyktige IKT tjenester, bl.a. internettbaserte tjenester og mobil data tjenester.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Dette er et valgbart emne i 8. semester i MTIØT-studiet og er obligatorisk for studenter som fokuserer på digital økonomi (tidligere teleøkonomi) innenfor fordypningen Investering, finans og økonomistyring. Emnet forutsetter den obligatoriske undervisningen i matematikk, statistikk og informasjonsteknologi, samt kunnskaper tilsvarende TIØ4118 Industriell økonomisk analyse og TIØ4126 Optimering og beslutningsstøtte. Emnet passer godt i kombinasjon med TIØ4140 Prosjektfinans. Emnet anbefales til studenter som tar teknologiske emner innen datateknikk og telekomunikasjonsteknologi og vil ha kunnskap om økonomiske sider av IKT teknologi. Emnet skal bidra til å oppfylle MTIØT-studiets læringsmål punkt 4.1 når det gjelder "Interface between finance and operations" og punkt 4.2 som gjelder "Microeconomic theory; Game theory; Production economics; Optimization models used within production, resource allocation and energy; Stochastic models". Emnet er også anbefalt for studenter ved 4. årskurs i studieprogrammet i Kommunikasjonsteknologi som tar digital økonomi som sin hovedprofil. Emnet skal formidle følgende kunnskap: - Det teoretiske grunnlaget for analyse av økonomiske sider av prosjekter innenfor informasjonsteknologi, telecom og data nettverker, avanserte data tjenester. Kunnskap innen optimeringsbasert planleggings metoder for data nettverker. Bruk av finansielle metoder som realopsjoner, porteføljeteori, risikostyring for analyse av prosjekter innenfor informasjonsteknologi. - Kunnskap om viktige elementer innen digital økonomi som: lang-hale markeder, nettverkseffekter, modellering av markeder med positiv tilbakekobling og estimering av kostnad for IKT utstyr. Emnet skal gi studentene ferdigheter som følger: Gi trening i bruk av generelle mikroøkonomiske, finansielle og operasjonsanalytiske metoder samt spesielle egenskaper av informasjonsnettverker for analyse av prosjekter innen utvikling av telekom og data nettverker og relaterte tjenester. Andre viktige læringsmål: Gi trening i bruk av relevante programvare for økonomi og planlegging av IKT teknologi og tjenester.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, en del av undervisningen baseres på studentenes egne presentasjoner av pensumstoffet. Det er obligatorisk oppmøte på veilednings- og diskusjonstimer knyttet til prosjektoppgaven. Emnet vil undervises på engelsk.

Mer om vurdering

Ved frivillig gjentak av eksamen må alle deler i emnet tas på nytt.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4135 5.0 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU