TIØ4136 - IKT økonomi - Planlegging og Økonomi av IKT tjenester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Muntlig eksamen 70/100 C

Faglig innhold

Emnet består av tre deler: Økonomi og planlegging av nettverk, telekommunikasjon og informasjonssystemer, modellering av telekommunikasjonssystemer med bedriftsøkonomisk og operasjonsanalytiske metoder, og planlegging av konkurransedyktige IKT tjenester, bl.a. internettbaserte tjenester og mobil data tjenester.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Dette er et valgbart emne i 8. semester i MTIØT-studiet og er obligatorisk for studenter som fokuserer på digital økonomi (tidligere teleøkonomi) innenfor fordypningen Investering, finans og økonomistyring. Emnet forutsetter den obligatoriske undervisningen i matematikk, statistikk og informasjonsteknologi, samt kunnskaper tilsvarende TIØ4118 Industriell økonomisk analyse og TIØ4126 Optimering og beslutningsstøtte. Emnet passer godt i kombinasjon med TIØ4140 Prosjektfinans. Emnet anbefales til studenter som tar teknologiske emner innen datateknikk og telekomunikasjonsteknologi og vil ha kunnskap om økonomiske sider av IKT teknologi. Emnet skal bidra til å oppfylle MTIØT-studiets læringsmål punkt 4.1 når det gjelder "Interface between finance and operations" og punkt 4.2 som gjelder "Microeconomic theory; Game theory; Production economics; Optimization models used within production, resource allocation and energy; Stochastic models".

Emnet er også obligatorisk for studenter ved 4. årskurs i studieprogrammet i Kommunikasjonsteknologi som tar digital økonomi som sin hovedprofil.

Emnet skal formidle følgende kunnskap:
- Det teoretiske grunnlaget for analyse av økonomiske sider av prosjekter innenfor informasjonsteknologi, telecom og data nettverker, avanserte data tjenester. Kunnskap innen optimeringsbasert planleggings metoder for data nettverker. Bruk av finansielle metoder som realopsjoner, porteføljeteori, risikostyring for analyse av prosjekter innenfor informasjonsteknologi.
- Kunnskap om viktige elementer innen digital økonomi som: lang-hale markeder, nettverkseffekter, modellering av markeder med positiv tilbakekobling og estimering av kostnad for IKT utstyr.

Emnet skal gi studentene ferdigheter som følger:
Gi trening i bruk av generelle mikroøkonomiske, finansielle og operasjonsanalytiske metoder samt spesielle egenskaper av informasjonsnettverker for analyse av prosjekter innen utvikling av telekom og data nettverker og relaterte tjenester.
Andre viktige læringsmål: Gi trening i bruk av relevante programvare for økonomi og planlegging av IKT teknologi og tjenester.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, en del av undervisningen baseres på studentenes egne presentasjoner av pensumstoffet. Det er obligatorisk oppmøte på veilednings- og diskusjonstimer knyttet til prosjektoppgaven.
Emnet vil undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave

Mer om vurdering

Det er mappeevaluering i emnet. I mappen inngår en prosjektoppgave (arbeider) på 30% og en muntlig eksamen på 70%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter. Prosjektoppgaven er også et obligatorisk krav for å få gå opp til eksamen. I tillegg kan studentene levere en frivillig essayoppgave som kan benyttes under muntlig eksamen i emnet.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TIØ4135 5.0 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.