TGB4295 - Kvantitativ mineralogi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset omfatter basale deler av kvantitativ mineralogi, herunder mineralstabilitetsberegninger i PERPLEX, krystallografiske beregninger i excel og matlab og mineralkjemiske beregninger og plotting i excel og matlab. Til øvingene vil det bli brukt data fra ulike metoder, så som mikrosonde (mineralkjemi), XRF (bergartskjemi), EBSD (mineralorientering) og optisk mikroskop.

Læringsutbytte

LÆRINGSMÅL:
Studenten skal være i stand til å tolke og bruke mineralogiske data både fra et krystallografisk og et krystallkjemisk perspektiv, samt få innblikk i sammenhengen mellom geologiske prosesser og krystallografiske og mineralkjemiske observasjoner.
KUNNSKAP:
Etter gjennomføring og bestått emne skal kandidaten ha grundige kunnskaper på høyt nivå om utvalgte aspekter ved kvantitativ mineralogi og deres betydning for mineraler og bergarters egenskaper, utbredelse og anvendelse.
FERDIGHETER:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne anvende ny og etablert teori kvantitativt innen mineralogi.
GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten skal kunne bruke mineralogi kvantitativt med krystallografiske, matematiske og termodynamiske verktøy og ha en god innsikt i tolkningen og begrensningene i de oppnådde resultat.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå i kollokvier. Arbeider inkluderer presentasjoner og diskusjon, samt felles beregningsøvinger. Grunnlaget for godkjenning er utvalgte tema som skal presenteres i skriftlige innleveringer og dokumenterte beregninger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Symmetri
 • XRF, bulk kjemi og relasjon til mineral kjemi
 • EBSD data, CPO
 • Mineral formler, Excel (regneark)
 • Mineral stabilitet, Pseudosection
 • Mineral stabilitet, Pseudosection isopleth
 • Symmetri
 • Substitutsjonsvektore i mineral
 • Optisk krystallografi
 • XRD

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TGB4125 og TGB4130. Andre kurs kan godkjennes av faglærer.

Kursmateriell

I tillegg til relevante lærebøker vil nyere tidsskriftlitteratur utgjøre en sentral del av pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GB8102 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.