course-details-portlet

TGB4295 - Kvantitativ mineralogi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter basale deler av kvantitativ mineralogi, herunder mineralstabilitetsberegninger i PERPLEX, krystallografiske beregninger i Excel og Matlab og mineralkjemiske beregninger og plotting i Excel og Matlab. Til øvingene vil det bli brukt data fra ulike metoder, så som mikrosonde (mineralkjemi), XRF (bergartskjemi), EBSD (mineralorientering) og optisk mikroskop.

Læringsutbytte

LÆRINGSMÅL: Studenten skal være i stand til å tolke og bruke mineralogiske data både fra et krystallografisk og et krystallkjemisk perspektiv, samt få innblikk i sammenhengen mellom geologiske prosesser og krystallografiske og mineralkjemiske observasjoner.

KUNNSKAP: Etter gjennomføring og bestått emne skal kandidaten ha grundige kunnskaper på høyt nivå om utvalgte aspekter ved kvantitativ mineralogi og deres betydning for mineraler og bergarters egenskaper, utbredelse og anvendelse.

FERDIGHETER: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne anvende ny og etablert teori kvantitativt innen mineralogi.

GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten skal kunne bruke mineralogi kvantitativt med krystallografiske, matematiske og termodynamiske verktøy og ha en god innsikt i tolkningen og begrensningene i de oppnådde resultat.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå i kollokvier. Arbeider inkluderer presentasjoner og diskusjon, samt felles beregningsøvinger. Grunnlaget for godkjenning er utvalgte tema som skal presenteres i skriftlige innleveringer og dokumenterte beregninger. Emnet evalueres av referansegruppe, eller av alle studentene hvis de er få.

Obligatoriske aktiviteter

 • Symmetri
 • Symmetri
 • Optisk krystallografi
 • EBSD data, CPO
 • XRD
 • Mineral formler, Excel (regneark)
 • Mineral stabilitet, Pseudosection
 • Mineral stabilitet, Pseudosection isopleth
 • Substitutsjonsvektore i mineral
 • XRF, bulk kjemi og relasjon til mineral kjemi

Mer om vurdering

Karakteren baseres på evaluering av 10 obligatoriske aktiviteter (se liste).

Forkunnskapskrav

TGB4125 Mineralogi eller TGB4126 Mineralogi, grunnkurs, og TGB4130 Petrologi. Andre emner kan godkjennes av faglærer.

Kursmateriell

I tillegg til relevante lærebøker vil nyere tidsskriftlitteratur utgjøre en sentral del av pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Petroleumsgeologi
 • Malmgeologi
 • Geologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.11.2023

Innlevering
15.11.2023


14:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU