course-details-portlet

TGB4286 - Petrofysiske teknikker i eksperimentell geofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer F

Faglig innhold

Petrofysiske målinger ligger til grunn for tolkning av geofysiske datasett innen magnetisme og gravimetri. Tilnærmingen kan også benyttes for å undersøke spørsmål om jordens historie, ved hjelp av jordskorpe-, miljø-, bergarts-, og paleomagnetisme samt syklostratigrafi. I dette emnet lærer studentene å bruke de magnetiske og gravimetriske instrumentene ved NTNUs Rock Magnetic Laboratory. Undervisningen vil ta for seg den fysiske dannelsen av magnetiske egenskaper, samt anvendelsen av magnetiske målinger innen geovitenskapene. Dette emnet er godt egnet for studenter som tidligere har samlet prøver til master- eller doktorgradsprosjekter, og ønsker å karakterisere de magnetiske egenskapene til prøvene. Det er også mulig å gjenomføre en begrenset magnetismestudie av paleomagnetiske, jordskorpeprosesser, miljømessige eller andre magnetiske parametere. Dette emnet er et alternativ til TGB4280 Geofysisk utforskning for geologiske og miljørelaterte anvendelser for å kunne oppfylle opplæringsbehovet for selvstendig bruk av NTNU Rock Magnetic Laboratory.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Studentene vil få kompetanse i etablerte og banebrytende laboratoriemetoder, samt innsikt i det grunnleggende teoretiske grunnlag for magnetiske teknikker og applikasjoner.

FERDIGHETER: Studentene får ferdigheter i måling av magnetiske egenskaper, fremvisning og tolkning av ulike datasett, samt bruk av fagspesifikke digitale verktøy inkludert programmering når dette er relevant. De får også erfaring i planlegging og videreutvikling av eksperimenter i jordskorpe-, miljø-, bergarts-, og paleomagnetisme samt syklostratigrafi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og obligatoriske laboratorieprosjekter. Undervisningen er organisert med flere forelesninger i begynnelsen av semesteret, etterfulgt av prosjektarbeid, seminarer og presentasjoner som viser anvendelsen av målte data. Selvstendig laboratoriearbeid, i tillegg til laboratorieopplæring, er en nødvendig del av emnet. Dette emnet er godt egnet for studenter som tidligere har samlet prøver til master- eller doktorgradsprosjekter, og ønsker å karakterisere de magnetiske egenskapene til prøvene. Det er også mulig å gjenomføre en begrenset magnetismestudie av paleomagnetiske, jordskorpeprosesser, miljømessige eller andre magnetiske parametere. Alle studentene deltar i emneevalueringen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid
  • 2 rapporter

Forkunnskapskrav

TGB4125 Mineralogi eller TGB4126 Mineralogi, grunnkurs, samt grunnleggende emner i fysikk, kjemi, og geologi, eller faglærers godkjenning.

Kursmateriell

Ulike vitenskapelige artikler vil danne utgangspunkt for emnet. Disse vil bli bestemt basert på studentenes fordypningsområde dette semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geofysisk tolkning
  • Geofysikk
  • Geologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 F 03.06.2024
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU