course-details-portlet

TGB4280 - Geofysisk utforskning for geologiske og miljørelaterte anvendelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og 2 prosjekter med rapporter og presentasjoner
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 60/100 1 timer C
2 prosjekter med rapporter og presentasjoner 40/100

Faglig innhold

Geofysisk kartlegging og metoder brukt for å utforske naturressurser (malmer, industrimineraler, hydrokarboner) samt andre geologi- og miljørelaterte problemstillinger. Hovedfokus blir på gravimetri og magnetometri og integrering med andre utforskningsmetoder. Bergartsparametre og måling av tetthet, indusert og remanent magnetisme. Anvendelse av magnetisk mineralogi og petrologi i sammenheng med litosfærisk magnetisme og magnetisk kartlegging fra mineral til regional skala. Tolknings- og modelleringsmetoder for gravimetriske og magnetiske anomalier. Kurset bidrar til FN's hovedmål for bærekraftig utvikling SDG-4 (Quality education) med kursinnholdet som fyller et tverrfaglig læringsrum med forskjellige anvendelser som inkluderer miljømessige utfordringer, som f.eks. miljømagnetisme. Læringsrommet kombinerer avansert digital software (MODELVISION) med forelesninger og oppgaver for å utvikle en solid forståelse i de anvendte metodene. SDG-7-målet (Affordable and clean energy) er direkte relatert til dette kurset, fordi de geofysiske metodene er nødvendige for fremtidig leting og utvinning av energi-ressursene. Dessuten bidrar kurset til bærekraftighet gjennom dets fokus på gravitations- og magnetometri-metoder, som er ikke-invasive utforskningsteknikker.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Fundamental forståelse av gravimetriske og magnetiske metoder som benyttes i geofysiske undersøkelser av naturressurser og andre geologi- og miljørelaterte problemstillinger både på sokkelen og fastlands-Norge og relaterte fysiske egenskaper av mineraler og bergarter. Gjennom prosjektarbeid skal det fåes en forståelse av sammenhengen mellom fysiske egenskaper og geofysiske responser i berggrunnen.

Ferdigheter: Studentene skal kunne utføre eget interdisiplinært forskningsarbeid som kombinerer geologi og grunnleggende geofysikk, samt presentere resultatene til klassen. Studentene vil samle inn magnetiske data i felt, og bruke modelleringsprogrammer i potensialfeltmetoder. Etter emnet skal studentene bli i stand til å inkludere gravimetriske, magnetiske og andre geofysiske data i arbeidsprogrammer for kartlegging av naturressurser og i andre geologiske/miljørelaterte anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger om geofysiske prinsipper og metodikk, med fokus på gravimetri og magnetometri, petrofysiske egenskaper til mineraler og bergarter, magnetisk mineralogi og petrologi i sammenheng med litosfærisk magnetisme og magnetisk kartlegging. Trening i å anvende metoder for ulike ressurser til lands og til havs ved anvendelse av modelleringssoftware. Feltarbeid over en helg er obligatorisk. Obligatorisk prosjekt- og labarbeid inkluderer selvstendig arbeid i anvendelse av geofysiske metoder som også inkluderer bruk av profesjonell gravimetrisk og magnetisk modelleringsprogramvare og konsepter for å utforske naturressurser (eks. malm, ultraren kvarts, byggestein og hydrokarboner) og andre geologiske og miljørelaterte problemstillinger. Laboratoriearbeidet vil inkludere petrofysiske målinger og detaljerte magnetiske målinger av ulike bergartstyper. Det er i tillegg obligatoriske øvinger som ikke teller på karakteren i emnet. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • 2 prosjekter med rapporter og presentasjoner

Mer om vurdering

To prosjekter, (1) laboratoriearbeid med magnetiske mineraler og dets petrofysiske egenskaper og (2) tolkning av gravitasjons- og magnetometriske data. Begge med muntlig presentasjon og rapport. Prosjektene samlet teller 40 % av den samlede karakteren, og utgjør en mappe. Muntlig eksamen. Eksamen består av spørsmål relatert til forelesninger, øvinger og prosjekter. Muntlig eksamen teller 60 % av den samlede karakteren. Både muntlig eksamen og mappen må være bestått for å bestå emnet. Ved gjentak må begge vurderinger gjentas.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskap i geologi, fysikk og kjemi

Kursmateriell

Artikler og utdrag fra forskjellige lærebøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GB8105 7.5 HØST 2024 SOMMER
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geofysisk tolkning
  • Geofysikk
  • Geologi
  • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og 2 prosjekter med rapporter og presentasjoner

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD 2 prosjekter med rapporter og presentasjoner 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 C 21.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 60/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU