course-details-portlet

TGB4280 - Geofysisk utforskning for geologiske og miljørelaterte anvendelser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer E

Faglig innhold

Geofysisk kartlegging og metoder brukt for å utforske naturressurser (malmer, industrimineraler, hydrokarboner) samt andre geologi- og miljørelaterte problemstillinger. Hovedfokus blir på gravimetri og magnetometri og integrering med andre utforskningsmetoder. Bergartsparametre og måling av tetthet, indusert og remanent magnetisme. Anvendelse av magnetisk mineralogi og petrologi i sammenheng med litosfærisk magnetisme og magnetisk kartlegging fra mineral til regional skala. Tolknings- og modelleringsmetoder for gravimetriske og magnetiske anomalier.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Fundamental forståelse av gravimetriske og magnetiske metoder som benyttes i geofysiske undersøkelser av naturressurser og andre geologi- og miljørelaterte problemstillinger både på sokkelen og fastlands-Norge og relaterte fysiske egenskaper av mineraler og bergarter. Gjennom prosjektarbeid skal det fåes en forståelse av sammenhengen mellom fysiske egenskaper og geofysiske responser i berggrunnen.

Ferdigheter: Studentene skal kunne utføre eget interdisiplinært forskningsarbeid som kombinerer geologi og grunnleggende geofysikk, samt presentere resultatene til klassen. Studentene vil samle inn magnetiske data i felt, og bruke modelleringsprogrammer i potensialfeltmetoder. Etter emnet skal studentene bli i stand til å inkludere gravimetriske, magnetiske og andre geofysiske data i arbeidsprogrammer for kartlegging av naturressurser og i andre geologiske/miljørelaterte anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger om geofysiske prinsipper og metodikk, med fokus på gravimetri og magnetometri, petrofysiske egenskaper til mineraler og bergarter, magnetisk mineralogi og petrologi i sammenheng med litosfærisk magnetisme og magnetisk kartlegging. Trening i å anvende metoder for ulike ressurser til lands og til havs ved anvendelse av modelleringssoftware. Feltarbeid over en helg er obligatorisk. Obligatorisk prosjekt og lab inkluderer selvstendig arbeid i anvendelse av geofysiske metoder som også inkluderer bruk av profesjonell gravimetrisk og magnetisk modelleringsprogramvare og konsepter for å utforske naturressurser (eks. malm, ultraren kvarts, byggestein og hydrokarboner) og andre geologiske og miljørelaterte problemstillinger. Laboratoriearbeidet vil inkludere petrofysiske målinger og detaljerte magnetiske målinger av ulike bergartstyper. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, lab og prosjekt

Mer om vurdering

Muntlig eksamen. I muntlig eksamen inngår det et foredrag over gjennomførte projekt og spørsmål. Øvinger, laboratoriearbeidet og prosjekter er obligatoriske og vurderes med godkjent / ikke godkjent; og må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskap i geologi (inkl. mineralogi og petrologi), fysikk og kjemi

Kursmateriell

Artikler og utdrag fra forskjellige lærebøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GB8105 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geofysisk tolkning
  • Geofysikk
  • Geologi
  • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 05.12.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU