TGB4275 - Geologisk reservoarmodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset gjennomgår de viktigste elementene som inngår i en geologisk reservoarmodell. Dette er en tverrfaglig oppgave der følgende tema blir gjennomgått:
- konseptuelle geologiske modeller og bruk av blotningsanaloger
- forståelsen av relasjonen mellom sedimentære prosesser på flere skala
- generell reservoarmodellering design, strukturell og stratigrafisk modell
- ulike modelleringsprinsipper av geologiske enheter i et hierarkisk rammeverk
- sentrale reservoaregenskaper som porøsitet, permeabilitet og flerfase parametere
- oppskalering av reservoaregenskaper
- statistisk behandling av data og usikkerhetsanalyse.

Teoriene vil bli illustrert med reelle data og "case" studier. Øvingsoppgaver for å illustrere teoretiske modeller

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Studenten skal ha kunnskap om:
- hvilke sentrale elementer som inngår i en geologisk reservoarmodell
- hvordan man beregner inngangsparameterne til en geologisk reservoarmodell.

FERDIGHETER:
Studenten skal kunne:
- delta i et tverrfaglig team med å generere en geologisk reservoarmodell (i for eksempel et olje- og gassselskap).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvingsoppgaver. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Ringrose, P. and Bentley, M., 2012, Reservoir Model Design. How to build good reservoir models. Springer.
Forelesningsnotater, utvalgte artikler og handouts

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.