course-details-portlet

TGB4275 - Geologisk reservoarmodellering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gjennomgår de viktigste elementene som inngår i en geologisk reservoarmodell. Dette er en tverrfaglig oppgave der følgende tema blir gjennomgått:

 • konseptuelle geologiske modeller og bruk av blotningsanaloger.
 • forståelsen av relasjonen mellom sedimentære prosesser på flere skala.
 • generell reservoarmodellering design, strukturell og stratigrafisk modell.
 • ulike modelleringsprinsipper av geologiske enheter i et hierarkisk rammeverk.
 • sentrale reservoaregenskaper som porøsitet, permeabilitet og flerfase parametere.
 • oppskalering av reservoaregenskaper.
 • statistisk behandling av data og usikkerhetsanalyse.

Teoriene vil bli illustrert med reelle data og "case" studier. Øvingsoppgaver for å illustrere teoretiske modeller.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Studenten skal ha kunnskap om:

 • hvilke sentrale elementer som inngår i en geologisk reservoarmodell.
 • hvordan man beregner inngangsparameterne til en geologisk reservoarmodell.
 • hvordan man tolker og bruker resultatene fra en geologisk reservoarmodell.

FERDIGHETER: Studenten skal kunne delta i et tverrfaglig team som skal utvikle geologiske reservoarmodeller for utvinning av olje og gass, samt deponering av CO2.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvingsoppgaver. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Ringrose, P. and Bentley, M., 2012, Reservoir Model Design. How to build good reservoir models. Springer. Forelesningsnotater, utvalgte artikler og handouts.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 21.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 orange sone Sluppenvegen 14 8
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU