TGB4260 - Numerisk analyse for bergteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

2D og 3D numerisk modellering. Bruk av Phase2 for 2D plastisk modellering og Examine3D for 3D elastisk modellering. Modellbygging, inngangsparametre, beregninger, resultatanalyser, etterbehandling og rapportering. Simulering av fjellutgravning, in-situ bergspenninger og bergsikring. Andre typer av relevante programmer kan også benyttes.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studenten skal ha grundig kjennskap om fremgangsmåter til numeriske analyser for bergteknikk.

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne bruke programvarer Phase 2 og Examine3D til å utføre simulering av tunneldriving, in-situ bergspenninger og bergsikring.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. 2 - 4 forelesninger i semesteret. Studentene får kursmateriale for selvstudium. Øvinger: noen øvelser i kurset for gruppearbeid for numerisk analyse av et bergrom eller tunnel. Et prosjektarbeid vil bli gitt til hver student for individuelt arbeid og rapport. Rapporten vil bli brukt til kursevaluering. Undervisningen foregår på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Bergteknikk, bergmekanikk og ingeniørgeologi.

Kursmateriell

Online brukerhåndbok og documenter av Phase2, Examine3D, RocLab og andre relevante programvarer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.