TGB4165 - Sedimentologi og stratigrafi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Transport og avsetning av sedimenter. Sedimentære teksturer og strukturer. Avsetningsmiljø og sedimentære facies. Stratigrafi og stratigrafiske prinsipper. Øvingene vil bestå av tolkning av sedimentære strukturer, beskrivelse og tolkning av sedimentære facies i borkjerner, tolkning av sedimentologiske logger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskaper om:
- Opprinnelse og transport av sedimenter.
- Sammensetning, klassifikasjon og diagenese av sedimentære bergarter.
- Facies og avsetningsmiljø.
- Stratigrafiske prinsipper og metoder.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
- Klassifisere sedimentære bergarter fra håndstykke og i tynnslip.
- Gjenkjenne og tolke sedimentære strukturer.
- Konstruere og tolke grafiske sedimentologiske logger både fra kjerner og blotninger i felt.
- Bruke litostratigrafiske og biostratigrafiske data i korrelasjonsøyemed.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger, samt 1 ukes obligatorisk feltundervisning. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger, feltkurs

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og feltkursrapportern 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle delene tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Må kunne bruke polarisasjonsmikroskop.

Kursmateriell

Blir annonsert ved første forelesning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNGGEOL106 7.5 01.09.2008
SIG0525 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 04.06.2018 09:00 E5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.