course-details-portlet

TGB4160 - Petroleumsgeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Forhold som kontrollerer primær produksjon og akkumulasjon av organisk materiale. Kildebergartsdannelse og kildebergartsanalyse. Omdanning av organisk materiale til petroleum. Primær og sekundær migrasjon av petroleum. Porøsitet og permeabilitet i reservoarbergarter. Avsetningsmiljøets betydning for reservoarkvalitet. Klassifikasjon og dannelse av feller for petroleum. Grunnleggende forståelse av trykkdata og hydrokarbon-vann kontakter. Bassengtyper og deres petroleumspotensial. Regional petroleumsgeologi for noen utvalgte petroleumsprovinser, med eksempler fra kontinentalsokkelen. Øvingene omfatter konstruksjon av begravningskurver, modningsberegninger, kildebergartsanalyse, konstruksjon og tolkning av strukturkart og migrasjonsanalyse, og tynnslip mikroskopi av potensielle reservoarbergarter.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal ha kunnskaper om:

 • Klassifisering og sammensetning av petroleum.
 • Akkumulasjon og bevaring av organisk materiale i sedimenter.
 • Kildebergarter, dannelse av petroleum.
 • Hvordan primær og sekundær migrasjon av petroleum foregår.
 • Dannelse og klassifisering av strukturelle og stratigrafiske feller, forsegling.
 • Reservoar bergarter, porøsitet og permeabilitet og hva som styrer disse egenskapene.
 • Petroleumssystemer og letemodeller.

Ferdigheter: Studenten skal kunne:

 • Konstruere begravningskurver og utføre modningsberegninger.
 • Tolke enkle geokjemiske logger.
 • Vurdere porøsiteten på reservoarbergarter ut fra mikroskopering av tynnslip.
 • Konstruere og tolke 1D og 3D petroleumsystemsmodeller.
 • Utføre petroleumsystem-, play- og prospektanalyse.
 • Utføre risikoevaluering av petroleumsakkumulasjoner på prospekt- og letemodell-nivå og beregning av prospektets volumetriske størrelse og verdi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Emnet evalueres av en referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgaven gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Lærebok og annet læremateriale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0523 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 14.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 15
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU