TGB4160 - Petroleumsgeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Forhold som kontrollerer primær produksjon og akkumulasjon av organisk materiale. Kildebergartsdannelse og kildebergartsanalyse. Omdanning av organisk materiale til petroleum. Primær og sekundær migrasjon av petroleum. Porøsitet og permeabilitet i reservoarbergarter. Avsetningsmiljøets betydning for reservoarkvalitet. Klassifikasjon og dannelse av feller for petroleum. Bassengtyper og deres petroleumspotensial. Regional petroleumsgeologi for noen utvalgte petroleumsprovinser, inkludert Nordsjøen. Øvingene omfatter konstruksjon av begravningskurver, modningsberegninger, kildebergartsanalyse, konstruksjon og tolkning av strukturkart og migrasjonsanalyse, tynnslip mikroskopi av potensielle reservoarbergarter, samt et synteseprosjekt hvor petroleumspotensialet for et gitt geografisk område skal kartlegges. Dette prosjektet benytter skreddersydd programvare og vil bli utført som et gruppearbeid. Prosjektet utgjør 30% av sluttkarakteren.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Studenten skal ha kunnskaper om:
- Klassifisering og sammensetning av petroleum.
- Akkumulasjon og bevaring av organisk materiale i sedimenter.
- Kildebergarter, dannelse av petroleum.
- Hvordan primær og sekundær migrasjon av petroleum foregår.
- Dannelse og klassifisering av strukturelle og stratigrafiske feller, forsegling.
- Reservoar bergarter, porøsitet og permeabilitet og hva som styrer disse egenskapene.
- Petroleumssystemer og letemodeller.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne:
- Konstruere begravningskurver og utføre modningsberegninger.
- Tolke enkle geokjemiske logger.
- Vurdere porøsiteten på reservoarbergarter ut fra mikroskopering av tynnslip.
- Konstrukt og tolk 1D og 3D petroleumsystemsmodeller
- Utfør petroleumsystem-, play- og prospektanalyse.
– Risikoevaluering av petroleumsakkumulasjoner på prospekt- og letemodell-nivå og beregning av prospektets volumetriske størrelse og verdi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Prosjektarbeid i grupper. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet. Eksamensoppgaven gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok og annet læremateriale

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0523 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 06.12.2017 09:00 Datasal 10349 , Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.