TGB4150 - Strukturgeologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Beskrivelse, klassifisering, og tolkning av geologiske strukturer som forkastninger, folder, foliasjoner, lineasjoner, skjærsoner, kinematiske indikatører, og forhold mellom slike strukturer og tektoniske fenomener som fjellkjededannelse (kompresjon) og bassengdannelse (ekstensjon). Visualisering og beregning av foldete og forkastete bergartslag, spesielt hvordan slike lag fremkommer på geologiske kart og i profiler. Innsamling og tolkning av data fra feltlokaliteter i nærområdet (Kristiansten, Korsvika, Rotvoll, Rørvik.) Feltkurs i geologisk kartlegging (Alta.)

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studentene skal ha kunnskap om deformasjon av bergarter, klassifisering og dannelse av geologiske strukturer, som forkastninger, folder, foliasjoner, og lineasjoner, og om dannelse av geologiske strukturer under forskjellige tektoniske regimer og forhold.

Ferdigheter:
- Studentene skal kunne tolke geologiske kart og profiler og bruke stereografisk projeksjon for å løse strukturgeologiske problemer.
- Studentene skal kunne bruke digital verktøy som kompass, stereonett, GPS (FieldMove Clino) til innsamling og bearbeidelse av data.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kartøvinger, feltøvinger. Åtte-dagers kartleggingskurs, uken etter eksamensperioden, som teller 20% av sluttkarakteren i emnet. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og arbeider (feltøvinger og feltkurs) total 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen endres til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Rowland: Structural analysis and synthesis.
McClay: Mapping of geological structures.
Bunkholt Sæter: Kompendium.
Kart og saker fra internett, inklusiv NGU.no.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNGGEOL105 7.5 01.09.2008
SIG0520 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 25.05.2018 09:00
Sommer UTS Arbeider 20/100
Sommer UTS Arbeider 20/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 60/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.