TGB4150 - Strukturgeologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 20/100
Arbeider 80/100

Faglig innhold

Beskrivelse, klassifisering, og tolkning av geologiske strukturer som forkastninger, folder, foliasjoner, lineasjoner, skjærsoner, kinematiske indikatorer, og forhold mellom slike strukturer og tektoniske fenomener som fjellkjededannelse (kompresjon) og bassengdannelse (ekstensjon). Visualisering og beregning av foldete og forkastete bergartslag, spesielt hvordan slike lag fremkommer på geologiske kart og i profiler. Innsamling og tolkning av data fra feltlokaliteter i Trondheims nærområde. Feltkurs i geologisk kartlegging (Alta).

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studentene skal ha kunnskap om deformasjon av bergarter, klassifisering og dannelse av geologiske strukturer, som forkastninger, folder, foliasjoner, og lineasjoner, og om dannelse av geologiske strukturer under forskjellige tektoniske regimer og forhold.

Ferdigheter:
- Studentene skal kunne tolke geologiske kart og profiler og bruke stereografisk projeksjon for å løse strukturgeologiske problemer.
- Studentene skal kunne bruke digital verktøy som kompass, stereonett, GPS (FieldMove Clino) til innsamling og bearbeidelse av data.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kartøvinger, feltøvinger nær Trondheim. Kartleggingskurs i Alta.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår praktiske/teoretiske arbeider (80 %) og rapport fra feltkurs Alta (20 %). Nærmere beskrivelser, frister, og datoer for arbeider bestemmes og beskrives i Blackboard før semesterstart 2019. Resultatene for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Forkunnskapskrav

TGB4100 Geologi, innføring, eller tilsvarende

Kursmateriell

Rowland: Structural analysis and synthesis.
McClay: Mapping of geological structures.
Bunkholt Sæter: Kompendium.
Kart og saker fra internett, inklusiv NGU.no.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNGGEOL105 7.5 01.09.2008
SIG0520 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Vår ORD Arbeider 80/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.