course-details-portlet

TGB4135 - Bassenganalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg dannelse av sedimentære bassenger i forskjellige tektoniske miljøer og går igjennom mekanismer for bassengdannelse og parametre som kontrollerer innsynkning, sedimentær arkitektur og termal historie.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha kunnskap om forskjellige bassengtyper i et platetektonisk rammeverk og enkle fysiske prinsipper bak bassengdannelse. De skal kjenne forholdet mellom sentrale prosesser som strekning av lithosfæren, innsynkning og sedimentasjon, og kunne gjøre rede for modeller for tektonisk kontrollert sedimentasjon i forskjellige miljøer. Forhold mellom forkastningsutvikling og erosjon, transport og avsetning av sedimenter er sentrale tema. Videre skal studentene være i stand til å diskutere innsynknings- og termal historie for et sedimentbasseng basert på forskjellige typer data.

Ferdigheter: Studentene skal kunne diskutere bassengutvikling i forhold til tektoniske og andre kontrollerende mekanismer og kunne bruke enkel programvare til å modellere aspekter ved bassengutviklingen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger. Undervisningen foregår på engelsk dersom internasjonale masterstudenter velger emnet. Studentevaluering av emnet ved referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgaven gis kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

P.A. Allen og J.R. Allen: Basin Analysis, Principles and Applications, Blackwell Scientific Publications. Utvalgte vitenskapelige publikasjoner. Forelesningspresentasjoner (pdf).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0515 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsgeologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 08.05.2024 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 4
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU