course-details-portlet

TGB4126 - Mineralogi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 3 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en brei introduksjon til fagområdet mineralogi som inkluderer et oppsumering av de vanligste silikatmineraler, introduksjon av enkel krystallografi og silikatgrupper, optisk mineralogi og praktisk gjenkjenning av mineraler i det optiske mikroskop.

Læringsutbytte

Ved emnets avslutning skal studentene være i stand til å identifisere mineraler ved hjelp av de optiske egenskapene og lage gode beskrivelser av de optiske egenskaper av de indentifiserte mineraler som er sammenlginbare med mineralidentifikasjonstabeller. De skal kunne dokumentere dette på en systematisk måte og gi bevis for konklusjonen med detaljerte beskrivelser, bilder og tegninger som illustrerer observasjonene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger i optisk mineralogi. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen foregår ved at studenten får utlevert ett eller flere slip, og skal identifisere mineralene i slipet / slipene ved hjelp av mikroskop og dokumenter dette med bilder. Eksamen er individuell, og kan bli gjennomført puljevis og over flere dager hvis det er mange studenter.

Forkunnskapskrav

Undervisningen er basert på grunnleggende kunnskaper i kjemi, samt mineral- og bergartskunnskap tilsvarende emnet TGB4100 Geologi, innføring.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TGB4125 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU